Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0886.59.2013 1.100.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0399.37.2013 1.100.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0355.06.2013 1.100.000 25 Đặt mua
4 Vietnamobile 0925.24.2013 1.100.000 28 Đặt mua
5 Vinaphone 0886.54.2013 1.100.000 37 Đặt mua
6 Viettel 0336.13.2013 1.100.000 22 Đặt mua
7 Vietnamobile 0926.50.2013 1.250.000 28 Đặt mua
8 Viettel 0337.91.2013 1.100.000 29 Đặt mua
9 Vinaphone 0915.93.2013 2.000.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0355.26.2013 1.100.000 27 Đặt mua
11 Vietnamobile 0923.86.2013 2.000.000 34 Đặt mua
12 Viettel 0335.18.2013 1.100.000 26 Đặt mua
13 Vietnamobile 0928.86.2013 1.500.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0369.56.2013 1.100.000 35 Đặt mua
15 Vietnamobile 0925.52.2013 2.000.000 29 Đặt mua
16 Vietnamobile 0929.48.2013 1.100.000 38 Đặt mua
17 Vietnamobile 0924.44.2013 1.500.000 29 Đặt mua
18 Vietnamobile 0929.51.2013 1.500.000 32 Đặt mua
19 Vinaphone 0918.63.2013 2.000.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0336.65.2013 1.100.000 29 Đặt mua
21 Vietnamobile 0924.64.2013 1.100.000 31 Đặt mua
22 Vietnamobile 0925.17.2013 1.500.000 30 Đặt mua
23 Vietnamobile 0928.69.2013 1.500.000 40 Đặt mua
24 Vietnamobile 0929.25.2013 1.500.000 33 Đặt mua
25 Vietnamobile 0924.87.2013 1.100.000 36 Đặt mua
26 Vietnamobile 0928.49.2013 2.000.000 38 Đặt mua
27 Vietnamobile 0925.93.2013 1.500.000 34 Đặt mua
28 Vietnamobile 0926.31.2013 1.500.000 27 Đặt mua
29 Vinaphone 0886.47.2013 1.100.000 39 Đặt mua
30 Vinaphone 0889.02.2013 1.500.000 33 Đặt mua
31 Viettel 0378.66.2013 1.100.000 36 Đặt mua
32 Vietnamobile 0929.72.2013 1.500.000 35 Đặt mua
33 Vinaphone 0886.51.2013 1.100.000 34 Đặt mua
34 Vietnamobile 0929.15.2013 1.500.000 32 Đặt mua
35 Vietnamobile 0923.61.2013 1.500.000 27 Đặt mua
36 Viettel 0369.77.2013 1.100.000 38 Đặt mua
37 Vietnamobile 0929.45.2013 1.100.000 35 Đặt mua
38 Vietnamobile 0928.65.2013 1.500.000 36 Đặt mua
39 Viettel 0389.83.2013 1.100.000 37 Đặt mua
40 Vinaphone 0914.72.2013 1.250.000 29 Đặt mua
41 Vietnamobile 0929.73.2013 1.500.000 36 Đặt mua
42 Viettel 0338.81.2013 1.100.000 29 Đặt mua
43 Viettel 0399.38.2013 1.100.000 38 Đặt mua
44 Vinaphone 0888.78.2013 2.000.000 45 Đặt mua
45 Vietnamobile 0924.96.2013 1.100.000 36 Đặt mua
46 Vinaphone 0886.39.2013 1.100.000 40 Đặt mua
47 Vietnamobile 0924.66.2013 1.500.000 33 Đặt mua
48 Vietnamobile 0929.71.2013 1.500.000 34 Đặt mua
49 Vinaphone 0914.36.2013 1.680.000 29 Đặt mua
50 Vinaphone 0853.66.2013 1.750.000 34 Đặt mua
51 Vinaphone 0828.93.2013 1.180.000 36 Đặt mua
52 Vinaphone 0945.41.2013 1.680.000 29 Đặt mua
53 Vinaphone 0949.18.2013 1.250.000 37 Đặt mua
54 Vinaphone 0946.62.2013 1.830.000 33 Đặt mua
55 Vinaphone 0856.95.2013 1.900.000 39 Đặt mua
56 Vinaphone 0943.97.2013 1.750.000 38 Đặt mua
57 Vinaphone 0886.72.2013 1.330.000 37 Đặt mua
58 Vinaphone 0843.88.2013 1.980.000 37 Đặt mua
59 Vinaphone 0913.48.2013 1.900.000 31 Đặt mua
60 Vinaphone 0825.86.2013 1.680.000 35 Đặt mua
61 Vinaphone 0947.15.2013 1.750.000 32 Đặt mua
62 Vinaphone 0888.37.2013 1.680.000 40 Đặt mua
63 Vinaphone 0944.97.2013 1.830.000 39 Đặt mua
64 Vinaphone 0914.73.2013 1.680.000 30 Đặt mua
65 Vinaphone 0944.34.2013 1.830.000 30 Đặt mua
66 Vinaphone 0947.12.2013 1.830.000 29 Đặt mua
67 Vinaphone 0826.63.2013 1.180.000 31 Đặt mua
68 Vinaphone 0829.52.2013 1.250.000 32 Đặt mua
69 Vinaphone 0858.93.2013 1.750.000 39 Đặt mua
70 Vinaphone 0946.13.2013 1.900.000 29 Đặt mua
71 Vinaphone 0943.75.2013 1.680.000 34 Đặt mua
72 Vinaphone 0889.93.2013 1.680.000 43 Đặt mua
73 Vinaphone 0912.80.2013 1.900.000 26 Đặt mua
74 Vinaphone 0828.25.2013 1.250.000 31 Đặt mua
75 Vinaphone 0948.54.2013 1.330.000 36 Đặt mua
76 Vinaphone 0856.16.2013 1.180.000 32 Đặt mua
77 Vinaphone 0914.91.2013 1.680.000 30 Đặt mua
78 Vinaphone 0829.22.2013 1.750.000 29 Đặt mua
79 Vinaphone 0856.39.2013 1.180.000 37 Đặt mua
80 Vinaphone 0947.53.2013 1.330.000 34 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status