Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0888.46.2013 2.280.000 40 Đặt mua
2 Vinaphone 0949.27.2013 2.280.000 37 Đặt mua
3 Vinaphone 0888.05.2013 2.600.000 35 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.75.2013 2.600.000 42 Đặt mua
5 Vinaphone 0913.67.2013 2.490.000 32 Đặt mua
6 Vinaphone 091.565.2013 3.170.000 32 Đặt mua
7 Viettel 0345.88.2013 5.000.000 34 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.79.2013 5.000.000 46 Đặt mua
9 Vinaphone 0948.79.2013 2.700.000 43 Đặt mua
10 Vinaphone 0886.22.2013 2.400.000 32 Đặt mua
11 Vinaphone 0916.84.2013 2.500.000 34 Đặt mua
12 Vinaphone 0888.21.2013 2.050.000 33 Đặt mua
13 Vinaphone 0886.79.2013 2.400.000 44 Đặt mua
14 Vinaphone 0944.89.2013 2.700.000 40 Đặt mua
15 Vinaphone 0944.86.2013 2.800.000 37 Đặt mua
16 Vinaphone 094.678.2013 3.500.000 40 Đặt mua
17 Vinaphone 0829.86.2013 4.000.000 39 Đặt mua
18 Vinaphone 0916.20.2013 2.280.000 24 Đặt mua
19 Vinaphone 0886.81.2013 2.600.000 37 Đặt mua
20 Vinaphone 0948.89.2013 3.000.000 44 Đặt mua
21 Vinaphone 0911.60.2013 2.130.000 23 Đặt mua
22 Vinaphone 0945.18.2013 2.130.000 33 Đặt mua
23 Vinaphone 0888.18.2013 4.500.000 39 Đặt mua
24 Vinaphone 094.468.2013 2.200.000 37 Đặt mua
25 Vinaphone 08.2828.2013 2.600.000 34 Đặt mua
26 Vinaphone 0856.99.2013 2.800.000 43 Đặt mua
27 Vinaphone 0915.29.2013 3.200.000 32 Đặt mua
28 Vinaphone 0888.70.2013 2.050.000 37 Đặt mua
29 Vinaphone 0918.33.2013 4.600.000 30 Đặt mua
30 Vinaphone 0919.15.2013 3.000.000 31 Đặt mua
31 Vinaphone 0857.79.2013 2.400.000 42 Đặt mua
32 Vinaphone 0888.92.2013 2.600.000 41 Đặt mua
33 Vinaphone 0826.68.2013 3.200.000 36 Đặt mua
34 Mobifone 0775.03.2013 2.070.000 28 Đặt mua
35 Mobifone 0779.10.2013 2.060.000 30 Đặt mua
36 Mobifone 0785.67.2013 2.360.000 39 Đặt mua
37 Mobifone 0792.05.2013 2.090.000 29 Đặt mua
38 Mobifone 070.333.2013 3.490.000 22 Đặt mua
39 Mobifone 0774.10.2013 2.000.000 25 Đặt mua
40 Mobifone 0777.99.2013 2.490.000 45 Đặt mua
41 Mobifone 0775.08.2013 2.090.000 33 Đặt mua
42 Mobifone 0772.06.2013 2.010.000 28 Đặt mua
43 Mobifone 0797.03.2013 2.050.000 32 Đặt mua
44 Mobifone 0775.06.2013 2.010.000 31 Đặt mua
45 Mobifone 0797.12.2013 2.090.000 32 Đặt mua
46 Mobifone 0772.02.2013 2.040.000 24 Đặt mua
47 Mobifone 079.234.2013 2.010.000 31 Đặt mua
48 Mobifone 0775.07.2013 2.000.000 32 Đặt mua
49 Mobifone 0797.09.2013 2.090.000 38 Đặt mua
50 Mobifone 0778.08.2013 2.010.000 36 Đặt mua
51 Mobifone 0774.68.2013 3.590.000 38 Đặt mua
52 Mobifone 0772.03.2013 2.090.000 25 Đặt mua
53 Mobifone 0777.07.2013 2.090.000 34 Đặt mua
54 Mobifone 0775.67.2013 2.790.000 38 Đặt mua
55 Mobifone 0778.05.2013 2.090.000 33 Đặt mua
56 Mobifone 0786.68.2013 2.340.000 41 Đặt mua
57 Mobifone 0767.67.2013 3.390.000 39 Đặt mua
58 Mobifone 0779.03.2013 2.090.000 32 Đặt mua
59 Mobifone 0777.08.2013 2.090.000 35 Đặt mua
60 Mobifone 0797.08.2013 2.050.000 37 Đặt mua
61 Mobifone 0779.02.2013 2.090.000 31 Đặt mua
62 Mobifone 0798.11.2013 2.090.000 32 Đặt mua
63 Mobifone 0797.04.2013 2.090.000 33 Đặt mua
64 Mobifone 0798.12.2013 2.050.000 33 Đặt mua
65 Mobifone 0707.77.2013 4.750.000 34 Đặt mua
66 Mobifone 0797.02.2013 2.000.000 31 Đặt mua
67 Mobifone 0777.09.2013 2.090.000 36 Đặt mua
68 Mobifone 0797.01.2013 2.090.000 30 Đặt mua
69 Mobifone 0775.09.2013 2.010.000 34 Đặt mua
70 Mobifone 0779.04.2013 2.090.000 33 Đặt mua
71 Mobifone 0779.06.2013 2.010.000 35 Đặt mua
72 Mobifone 0792.06.2013 2.090.000 30 Đặt mua
73 Mobifone 0792.12.2013 2.740.000 27 Đặt mua
74 Mobifone 0797.11.2013 2.010.000 31 Đặt mua
75 Mobifone 0778.07.2013 2.050.000 35 Đặt mua
76 Mobifone 0779.07.2013 2.090.000 36 Đặt mua
77 Mobifone 0777.06.2013 2.090.000 33 Đặt mua
78 Mobifone 0773.02.2013 2.050.000 25 Đặt mua
79 Mobifone 0797.10.2013 2.060.000 30 Đặt mua
80 Mobifone 0776.11.2013 2.170.000 28 Đặt mua
DMCA.com Protection Status