Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0969.86.2013 8.000.000 44 Đặt mua
2 Viettel 0345.88.2013 5.000.000 34 Đặt mua
3 Vinaphone 0886.99.2013 8.000.000 46 Đặt mua
4 Vinaphone 0816.11.2013 5.700.000 23 Đặt mua
5 Vinaphone 08.1900.2013 6.500.000 24 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.79.2013 5.000.000 46 Đặt mua
7 Mobifone 0707.10.2013 5.070.000 21 Đặt mua
8 Mobifone 0703.02.2013 5.070.000 18 Đặt mua
9 Mobifone 09.05.07.2013 6.870.000 27 Đặt mua
10 Mobifone 0708.11.2013 5.250.000 23 Đặt mua
11 Mobifone 0769.69.2013 5.070.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 070.888.2013 8.270.000 37 Đặt mua
13 Mobifone 078.999.2013 8.690.000 48 Đặt mua
14 Mobifone 0707.06.2013 5.070.000 26 Đặt mua
15 Mobifone 077.999.2013 8.440.000 47 Đặt mua
16 Mobifone 0706.07.2013 5.070.000 26 Đặt mua
17 Mobifone 0703.08.2013 5.070.000 24 Đặt mua
18 Mobifone 0789.89.2013 9.410.000 47 Đặt mua
19 Mobifone 0707.04.2013 5.170.000 24 Đặt mua
20 Mobifone 076.999.2013 8.440.000 46 Đặt mua
21 Mobifone 0703.06.2013 5.070.000 22 Đặt mua
22 Mobifone 09.05.02.2013 6.830.000 22 Đặt mua
23 Mobifone 07.03.11.2013 5.250.000 18 Đặt mua
24 Mobifone 0708.07.2013 5.240.000 28 Đặt mua
25 Mobifone 0703.10.2013 5.610.000 17 Đặt mua
26 Mobifone 077.666.2013 5.230.000 38 Đặt mua
27 Mobifone 0707.89.2013 7.510.000 37 Đặt mua
28 Mobifone 0707.02.2013 5.070.000 22 Đặt mua
29 Mobifone 0704.09.2013 5.070.000 26 Đặt mua
30 Mobifone 0703.05.2013 5.170.000 21 Đặt mua
31 Mobifone 0707.09.2013 5.070.000 29 Đặt mua
32 Mobifone 0703.09.2013 5.180.000 25 Đặt mua
33 Mobifone 0707.03.2013 5.070.000 23 Đặt mua
34 Mobifone 0797.77.2013 6.940.000 43 Đặt mua
35 Mobifone 0707.12.2013 5.180.000 23 Đặt mua
36 Mobifone 0702.02.2013 5.160.000 17 Đặt mua
37 Vinaphone 09.1987.2013 8.000.000 40 Đặt mua
38 Vinaphone 0911.88.2013 7.000.000 33 Đặt mua
39 Vinaphone 08.29.08.2013 9.900.000 33 Đặt mua
40 Vinaphone 0941.23.2013 5.000.000 25 Đặt mua
41 Vinaphone 09.1979.2013 8.000.000 41 Đặt mua
42 Vinaphone 0829.02.2013 8.000.000 27 Đặt mua
43 Vinaphone 0813.05.2013 9.000.000 23 Đặt mua
44 Vinaphone 08.2345.2013 7.000.000 28 Đặt mua
45 Vinaphone 0825.08.2013 9.000.000 29 Đặt mua
46 Vinaphone 0813.68.2013 5.000.000 32 Đặt mua
47 Vinaphone 0888.83.2013 5.000.000 41 Đặt mua
48 Vinaphone 0888.89.2013 5.000.000 47 Đặt mua
49 Vinaphone 0823.06.2013 7.000.000 25 Đặt mua
50 Mobifone 07.02.08.2013 6.510.000 23 Đặt mua
51 Mobifone 07.02.05.2013 6.520.000 20 Đặt mua
52 Mobifone 07.02.03.2013 6.530.000 18 Đặt mua
53 Viettel 0961.43.2013 5.500.000 29 Đặt mua
54 Vinaphone 091.25.9.2013 5.000.000 32 Đặt mua
55 Viettel 0982.68.2013 8.000.000 39 Đặt mua
56 Viettel 096.15.5.2013 5.500.000 32 Đặt mua
57 Viettel 0981.61.2013 5.500.000 31 Đặt mua
58 Viettel 0971.53.2013 5.500.000 31 Đặt mua
59 Viettel 096.18.2.2013 5.500.000 32 Đặt mua
60 Viettel 0961.99.2013 6.500.000 40 Đặt mua
61 Vinaphone 091.19.2.2013 5.000.000 28 Đặt mua
62 Viettel 0366.68.2013 5.000.000 35 Đặt mua
63 Viettel 0972.96.2013 5.500.000 39 Đặt mua
64 Viettel 0981.74.2013 5.500.000 35 Đặt mua
65 Vinaphone 091.19.3.2013 5.000.000 29 Đặt mua
66 Vinaphone 091.19.7.2013 5.000.000 33 Đặt mua
67 Vinaphone 091.19.4.2013 5.000.000 30 Đặt mua
68 Vinaphone 091.19.6.2013 5.000.000 32 Đặt mua
69 Vinaphone 091.19.5.2013 5.000.000 31 Đặt mua
70 Viettel 096.15.4.2013 5.500.000 31 Đặt mua
71 Viettel 0976.99.2013 5.500.000 46 Đặt mua
72 Viettel 097.28.7.2013 5.500.000 39 Đặt mua
73 Viettel 0962.39.2013 5.500.000 35 Đặt mua
74 Vinaphone 08.2211.2013 7.500.000 20 Đặt mua
75 Viettel 096.135.2013 5.500.000 30 Đặt mua
76 Viettel 0981.21.2013 5.500.000 27 Đặt mua
77 Viettel 0976.22.2013 5.000.000 32 Đặt mua
78 Viettel 096.177.2013 5.500.000 36 Đặt mua
79 Viettel 097.14.5.2013 5.500.000 32 Đặt mua
80 Viettel 0963.98.2013 6.030.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status