Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 09.1979.2013 8.000.000 41 Đặt mua
2 Vinaphone 0889.99.2013 8.000.000 49 Đặt mua
3 Vinaphone 0825.08.2013 9.000.000 29 Đặt mua
4 Vinaphone 09.1987.2013 8.000.000 40 Đặt mua
5 Vinaphone 0888.89.2013 5.000.000 47 Đặt mua
6 Vinaphone 0813.05.2013 9.000.000 23 Đặt mua
7 Vinaphone 0819.87.2013 6.000.000 39 Đặt mua
8 Vinaphone 08.2345.2013 7.000.000 28 Đặt mua
9 Vinaphone 0911.88.2013 7.000.000 33 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.83.2013 5.000.000 41 Đặt mua
11 Vinaphone 0941.23.2013 5.000.000 25 Đặt mua
12 Vinaphone 0913.56.2013 5.000.000 30 Đặt mua
13 Vinaphone 0829.02.2013 8.000.000 27 Đặt mua
14 Vinaphone 0823.06.2013 7.000.000 25 Đặt mua
15 Vinaphone 0813.68.2013 5.000.000 32 Đặt mua
16 Vinaphone 08.29.08.2013 9.900.000 33 Đặt mua
17 Vinaphone 08.2211.2013 7.300.000 20 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.79.2013 5.000.000 46 Đặt mua
19 Vinaphone 08.1900.2013 6.500.000 24 Đặt mua
20 Vinaphone 0816.11.2013 5.700.000 23 Đặt mua
21 Vinaphone 0886.99.2013 8.000.000 46 Đặt mua
22 Vinaphone 0844.44.2013 7.000.000 30 Đặt mua
23 Vinaphone 0886.86.2013 6.450.000 42 Đặt mua
24 Vinaphone 0917.07.2013 7.400.000 30 Đặt mua
25 Vinaphone 0917.08.2013 9.700.000 31 Đặt mua
26 Vinaphone 0919.29.2013 9.700.000 36 Đặt mua
27 Vinaphone 0912.07.2013 9.700.000 25 Đặt mua
28 Vinaphone 0914.10.2013 9.700.000 21 Đặt mua
29 Vinaphone 08.26.01.2013 5.800.000 23 Đặt mua
30 Vinaphone 09.13.04.2013 8.000.000 23 Đặt mua
31 Vinaphone 0888.81.2013 6.000.000 39 Đặt mua
32 Vinaphone 084.888.2013 5.000.000 42 Đặt mua
33 Vinaphone 081.888.2013 10.000.000 39 Đặt mua
34 Vinaphone 091.678.2013 5.000.000 37 Đặt mua
35 Vinaphone 0828.88.2013 10.000.000 40 Đặt mua
36 Vinaphone 0819.89.2013 8.000.000 41 Đặt mua
37 Vinaphone 0915.68.2013 5.600.000 35 Đặt mua
38 Vinaphone 08.23.02.2013 8.080.000 21 Đặt mua
39 Vinaphone 08.27.06.2013 9.930.000 29 Đặt mua
40 Vinaphone 083.999.2013 8.080.000 44 Đặt mua
41 Vinaphone 083.666.2013 7.400.000 35 Đặt mua
42 Vinaphone 08.28.03.2013 9.000.000 27 Đặt mua
43 Vinaphone 0912.33.2013 5.000.000 24 Đặt mua
44 Vinaphone 0824.04.2013 7.000.000 24 Đặt mua
45 Vinaphone 0827.02.2013 5.200.000 25 Đặt mua
46 Vinaphone 0919.93.2013 8.000.000 37 Đặt mua
47 Vinaphone 0911.23.2013 6.000.000 22 Đặt mua
48 Vinaphone 0827.09.2013 7.000.000 32 Đặt mua
49 Vinaphone 0819.88.2013 5.000.000 40 Đặt mua
50 Vinaphone 0827.11.2013 6.000.000 25 Đặt mua
51 Vinaphone 0827.03.2013 6.000.000 26 Đặt mua
52 Vinaphone 0823.11.2013 6.000.000 21 Đặt mua
53 Vinaphone 08.14.08.2013 8.800.000 27 Đặt mua
54 Vinaphone 0822.09.2013 5.320.000 27 Đặt mua
55 Vinaphone 08.15.04.2013 8.800.000 24 Đặt mua
56 Vinaphone 08.14.07.2013 8.800.000 26 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.68.2013 6.000.000 44 Đặt mua
58 Vinaphone 0824.05.2013 5.320.000 25 Đặt mua
59 Vinaphone 08.17.04.2013 8.800.000 26 Đặt mua
60 Vinaphone 08.26.04.2013 5.800.000 26 Đặt mua
61 Vinaphone 08.15.01.2013 5.800.000 21 Đặt mua
62 Vinaphone 0915.88.2013 8.000.000 37 Đặt mua
63 Vinaphone 0916.82.2013 5.500.000 32 Đặt mua
64 Vinaphone 0823.05.2013 5.320.000 24 Đặt mua
65 Vinaphone 0918.96.2013 5.000.000 39 Đặt mua
66 Vinaphone 082.678.2013 7.550.000 37 Đặt mua
67 Vinaphone 0829.88.2013 5.550.000 41 Đặt mua
68 Vinaphone 0828.05.2013 5.000.000 29 Đặt mua
69 Vinaphone 08.29.04.2013 8.800.000 29 Đặt mua
70 Vinaphone 08.27.05.2013 9.950.000 28 Đặt mua
71 Vinaphone 08.14.04.2013 8.800.000 23 Đặt mua
72 Vinaphone 0813.01.2013 5.000.000 19 Đặt mua
73 Vinaphone 082.333.2013 9.000.000 25 Đặt mua
74 Vinaphone 08.16.04.2013 8.350.000 25 Đặt mua
75 Vinaphone 0949.53.2013 5.000.000 36 Đặt mua
76 Vinaphone 0944.88.2013 5.000.000 39 Đặt mua
77 Vinaphone 08.27.01.2013 6.880.000 24 Đặt mua
78 Vinaphone 082.234.2013 6.910.000 25 Đặt mua
79 Vinaphone 0829.09.2013 5.200.000 34 Đặt mua
80 Vinaphone 081.999.2013 5.800.000 42 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status