Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 088886.2013 12.000.000 44 Đặt mua
2 Vinaphone 0914.12.2013 12.000.000 23 Đặt mua
3 Vinaphone 0913.06.2013 12.000.000 25 Đặt mua
4 Viettel 0982.79.2013 11.300.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0988.93.2013 11.800.000 43 Đặt mua
6 Viettel 098.789.2013 17.100.000 47 Đặt mua
7 Viettel 098.16.6.2013 11.300.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0988.79.2013 11.100.000 47 Đặt mua
9 Viettel 0345.67.2013 13.100.000 31 Đặt mua
10 Viettel 0986.86.2013 17.100.000 43 Đặt mua
11 Vinaphone 0886.88.2013 10.800.000 44 Đặt mua
12 Viettel 098898.2013 15.200.000 48 Đặt mua
13 Vinaphone 09.1982.2013 10.000.000 35 Đặt mua
14 Vinaphone 09.1981.2013 10.000.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 0904.02.2013 14.700.000 21 Đặt mua
16 Mobifone 0906.08.2013 15.200.000 29 Đặt mua
17 Mobifone 0906.10.2013 14.600.000 22 Đặt mua
18 Mobifone 0902.08.2013 14.600.000 25 Đặt mua
19 Mobifone 0908.10.2013 15.000.000 24 Đặt mua
20 Mobifone 09.06.02.2013 14.800.000 23 Đặt mua
21 Mobifone 09.03.04.2013 14.600.000 22 Đặt mua
22 Mobifone 09.09.08.2013 14.700.000 32 Đặt mua
23 Mobifone 09.07.06.2013 14.800.000 28 Đặt mua
24 Mobifone 09.03.09.2013 12.500.000 27 Đặt mua
25 Mobifone 09.09.06.2013 12.300.000 30 Đặt mua
26 Mobifone 090.898.2013 10.000.000 40 Đặt mua
27 Mobifone 090.989.2013 16.000.000 41 Đặt mua
28 Vinaphone 091.11.6.2013 15.000.000 24 Đặt mua
29 Vinaphone 08.27.06.2013 10.500.000 29 Đặt mua
30 Viettel 0986.99.2013 14.000.000 47 Đặt mua
31 Mobifone 0909.05.2013 15.800.000 29 Đặt mua
32 Vinaphone 08.16.05.2013 13.400.000 26 Đặt mua
33 Vinaphone 08.13.10.2013 12.400.000 19 Đặt mua
34 Vinaphone 08.16.12.2013 12.400.000 24 Đặt mua
35 Vietnamobile 09.23.04.2013 13.400.000 24 Đặt mua
36 Vinaphone 08.25.04.2013 13.300.000 25 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.23.02.2013 12.000.000 22 Đặt mua
38 Vinaphone 08.25.06.2013 10.500.000 27 Đặt mua
39 Vinaphone 08.24.12.2013 12.400.000 23 Đặt mua
40 Vinaphone 08.17.11.2013 12.400.000 24 Đặt mua
41 Vinaphone 08.23.07.2013 13.300.000 26 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.28.04.2013 13.200.000 29 Đặt mua
43 Vinaphone 0911.04.2013 10.300.000 21 Đặt mua
44 Vinaphone 08.17.12.2013 12.200.000 25 Đặt mua
45 Mobifone 07.05.11.2013 12.350.000 20 Đặt mua
46 Vinaphone 08.19.05.2013 14.300.000 29 Đặt mua
47 Vinaphone 08.12.06.2013 13.300.000 23 Đặt mua
48 Vinaphone 08.14.05.2013 13.300.000 24 Đặt mua
49 Vietnamobile 09.22.05.2013 13.300.000 24 Đặt mua
50 Mobifone 0903.45.2013 14.300.000 27 Đặt mua
51 Vinaphone 08.15.05.2013 14.100.000 25 Đặt mua
52 Vinaphone 0919.29.2013 10.000.000 36 Đặt mua
53 Vinaphone 08.23.12.2013 11.400.000 22 Đặt mua
54 Vinaphone 08.18.12.2013 12.200.000 26 Đặt mua
55 Vinaphone 08.24.10.2013 11.400.000 21 Đặt mua
56 Vinaphone 08.12.09.2013 13.400.000 26 Đặt mua
57 Vinaphone 08.17.06.2013 14.300.000 28 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.22.04.2013 13.300.000 23 Đặt mua
59 Vinaphone 08.25.09.2013 11.400.000 30 Đặt mua
60 Vinaphone 08.13.06.2013 14.300.000 24 Đặt mua
61 Viettel 0869.79.2013 10.700.000 45 Đặt mua
62 Vinaphone 08.26.10.2013 10.600.000 23 Đặt mua
63 Vinaphone 08.19.08.2013 13.400.000 32 Đặt mua
64 Vietnamobile 09.21.05.2013 15.000.000 23 Đặt mua
65 Vinaphone 08.29.06.2013 13.400.000 31 Đặt mua
66 Mobifone 078910.2013 10.700.000 31 Đặt mua
67 Vietnamobile 0927.05.2013 12.000.000 29 Đặt mua
68 Vinaphone 08.17.09.2013 14.300.000 31 Đặt mua
69 Vietnamobile 09.24.10.2013 13.300.000 22 Đặt mua
70 Vinaphone 08.14.06.2013 10.500.000 25 Đặt mua
71 Mobifone 089.666.2013 19.000.000 41 Đặt mua
72 Vinaphone 08.25.11.2013 11.400.000 23 Đặt mua
73 Vinaphone 08.14.03.2013 13.300.000 22 Đặt mua
74 Vinaphone 08.17.07.2013 13.400.000 29 Đặt mua
75 Vinaphone 081.666.2013 11.400.000 33 Đặt mua
76 Vietnamobile 09.23.08.2013 13.400.000 28 Đặt mua
77 Viettel 096.567.2013 10.000.000 39 Đặt mua
78 Viettel 03.9898.2013 10.000.000 43 Đặt mua
79 Viettel 0984.22.2013 10.000.000 31 Đặt mua
80 Vietnamobile 09.21.06.2013 12.000.000 24 Đặt mua
DMCA.com Protection Status