Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 09.1995.2013 7.000.000 39 Đặt mua
2 Viettel 097.22.4.2013 5.600.000 30 Đặt mua
3 Viettel 096.134.2013 5.500.000 29 Đặt mua
4 Viettel 097.24.9.2013 5.500.000 37 Đặt mua
5 Viettel 096.156.2013 5.200.000 33 Đặt mua
6 Viettel 097.141.2013 5.600.000 28 Đặt mua
7 Viettel 097.25.5.2013 5.600.000 34 Đặt mua
8 Viettel 097.181.2013 5.500.000 32 Đặt mua
9 Viettel 0988.06.2013 5.600.000 37 Đặt mua
10 Viettel 09.7117.2013 5.400.000 31 Đặt mua
11 Viettel 097.1212013 5.600.000 26 Đặt mua
12 Viettel 0988.36.2013 5.100.000 40 Đặt mua
13 Viettel 096.24.2.2013 5.500.000 29 Đặt mua
14 Viettel 096.162.2013 5.500.000 30 Đặt mua
15 Vinaphone 0823.06.2013 7.000.000 25 Đặt mua
16 Vinaphone 0941.23.2013 5.000.000 25 Đặt mua
17 Vinaphone 09.1979.2013 8.000.000 41 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.83.2013 5.000.000 41 Đặt mua
19 Vinaphone 08.29.08.2013 9.900.000 33 Đặt mua
20 Vinaphone 0888.89.2013 5.000.000 47 Đặt mua
21 Vinaphone 0825.08.2013 9.000.000 29 Đặt mua
22 Vinaphone 0829.02.2013 8.000.000 27 Đặt mua
23 Vinaphone 08.2345.2013 7.000.000 28 Đặt mua
24 Vinaphone 0833.33.2013 9.000.000 26 Đặt mua
25 Vinaphone 088.999.2013 8.000.000 49 Đặt mua
26 Vinaphone 0911.88.2013 7.000.000 33 Đặt mua
27 Vinaphone 0913.56.2013 5.000.000 30 Đặt mua
28 Vinaphone 09.1987.2013 8.000.000 40 Đặt mua
29 Vinaphone 0819.87.2013 6.000.000 39 Đặt mua
30 Vinaphone 0813.68.2013 5.000.000 32 Đặt mua
31 Viettel 0976.22.2013 5.000.000 32 Đặt mua
32 Viettel 096.135.2013 5.500.000 30 Đặt mua
33 Viettel 0972.96.2013 5.500.000 39 Đặt mua
34 Vinaphone 091.19.7.2013 5.000.000 33 Đặt mua
35 Viettel 0982.68.2013 8.000.000 39 Đặt mua
36 Viettel 097.28.7.2013 5.500.000 39 Đặt mua
37 Vinaphone 091.19.3.2013 5.000.000 29 Đặt mua
38 Viettel 0981.21.2013 5.500.000 27 Đặt mua
39 Vinaphone 091.19.2.2013 5.000.000 28 Đặt mua
40 Viettel 0962.39.2013 5.500.000 35 Đặt mua
41 Viettel 0981.74.2013 5.500.000 35 Đặt mua
42 Viettel 0366.68.2013 5.000.000 35 Đặt mua
43 Viettel 0981.61.2013 5.500.000 31 Đặt mua
44 Viettel 096.177.2013 5.500.000 36 Đặt mua
45 Vinaphone 091.19.4.2013 5.000.000 30 Đặt mua
46 Viettel 0961.99.2013 6.500.000 40 Đặt mua
47 Vinaphone 091.19.5.2013 5.000.000 31 Đặt mua
48 Vinaphone 091.25.9.2013 5.000.000 32 Đặt mua
49 Viettel 096.15.4.2013 5.500.000 31 Đặt mua
50 Viettel 0976.99.2013 5.500.000 46 Đặt mua
51 Viettel 0971.53.2013 5.500.000 31 Đặt mua
52 Vinaphone 091.19.6.2013 5.000.000 32 Đặt mua
53 Viettel 097.14.5.2013 5.500.000 32 Đặt mua
54 Viettel 096.18.2.2013 5.500.000 32 Đặt mua
55 Viettel 096.15.5.2013 5.500.000 32 Đặt mua
56 Viettel 0961.43.2013 5.500.000 29 Đặt mua
57 Vinaphone 08.2211.2013 7.500.000 20 Đặt mua
58 Vinaphone 0886.99.2013 8.000.000 46 Đặt mua
59 Vinaphone 0816.11.2013 5.700.000 23 Đặt mua
60 Vinaphone 0888.79.2013 5.000.000 46 Đặt mua
61 Vinaphone 08.1900.2013 6.500.000 24 Đặt mua
62 Viettel 03.8686.2013 7.440.000 37 Đặt mua
63 Viettel 0369.99.2013 5.580.000 42 Đặt mua
64 Viettel 0989.93.2013 5.580.000 44 Đặt mua
65 Viettel 08.6886.2013 9.300.000 42 Đặt mua
66 Viettel 0339.99.2013 7.440.000 39 Đặt mua
67 Viettel 0867.77.2013 7.440.000 41 Đặt mua
68 Viettel 0979.55.2013 5.580.000 41 Đặt mua
69 Mobifone 0702.02.2013 5.490.000 17 Đặt mua
70 Mobifone 076.999.2013 9.210.000 46 Đặt mua
71 Mobifone 0789.89.2013 9.210.000 47 Đặt mua
72 Mobifone 0706.07.2013 5.490.000 26 Đặt mua
73 Mobifone 0707.04.2013 5.490.000 24 Đặt mua
74 Mobifone 0708.11.2013 5.570.000 23 Đặt mua
75 Mobifone 0707.10.2013 5.490.000 21 Đặt mua
76 Mobifone 09.05.02.2013 7.430.000 22 Đặt mua
77 Mobifone 0703.10.2013 5.490.000 17 Đặt mua
78 Mobifone 077.666.2013 5.120.000 38 Đặt mua
79 Mobifone 0703.09.2013 5.490.000 25 Đặt mua
80 Mobifone 0707.09.2013 5.490.000 29 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status