Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 033.224.2013 2.400.000 20 Đặt mua
2 Viettel 033.279.2013 2.130.000 30 Đặt mua
3 Viettel 039.7.10.2013 2.130.000 26 Đặt mua
4 Viettel 0976.4.8.2013 2.130.000 40 Đặt mua
5 Viettel 039.247.2013 2.400.000 31 Đặt mua
6 Viettel 038.263.2013 2.400.000 28 Đặt mua
7 Viettel 0976.7.4.2013 2.550.000 39 Đặt mua
8 Viettel 03.7999.2013 3.200.000 43 Đặt mua
9 Viettel 037.313.2013 2.400.000 23 Đặt mua
10 Viettel 034.298.2013 2.130.000 32 Đặt mua
11 Viettel 035.909.2013 2.800.000 32 Đặt mua
12 Viettel 034.868.2013 2.130.000 35 Đặt mua
13 Viettel 035.21.5.2013 2.130.000 22 Đặt mua
14 Viettel 03.7272.2013 2.550.000 27 Đặt mua
15 Viettel 036.299.2013 2.550.000 35 Đặt mua
16 Viettel 033.204.2013 2.130.000 18 Đặt mua
17 Viettel 039.315.2013 2.400.000 27 Đặt mua
18 Viettel 039.29.7.2013 2.400.000 36 Đặt mua
19 Viettel 096.243.2013 3.950.000 30 Đặt mua
20 Viettel 033.246.2013 2.130.000 24 Đặt mua
21 Viettel 036.909.2013 3.150.000 33 Đặt mua
22 Viettel 035.26.4.2013 2.130.000 26 Đặt mua
23 Viettel 035.29.3.2013 2.400.000 28 Đặt mua
24 Viettel 097.162.2013 4.500.000 31 Đặt mua
25 Viettel 097.318.2013 3.900.000 34 Đặt mua
26 Viettel 033.281.2013 2.130.000 23 Đặt mua
27 Viettel 098.242.2013 3.900.000 31 Đặt mua
28 Viettel 03.5225.2013 2.400.000 23 Đặt mua
29 Viettel 038.261.2013 2.130.000 26 Đặt mua
30 Viettel 037.299.2013 2.550.000 36 Đặt mua
31 Viettel 038.28.7.2013 2.400.000 34 Đặt mua
32 Viettel 035.289.2013 2.130.000 33 Đặt mua
33 Viettel 035.247.2013 2.130.000 27 Đặt mua
34 Viettel 037.204.2013 2.400.000 22 Đặt mua
35 Viettel 037.303.2013 2.400.000 22 Đặt mua
36 Viettel 0984.7.1.2013 2.400.000 35 Đặt mua
37 Viettel 098969.2013 4.600.000 47 Đặt mua
38 Viettel 033.245.2013 2.130.000 23 Đặt mua
39 Viettel 033.274.2013 2.130.000 25 Đặt mua
40 Viettel 035.254.2013 2.400.000 25 Đặt mua
41 Viettel 033.252.2013 2.400.000 21 Đặt mua
42 Viettel 098.194.2013 3.800.000 37 Đặt mua
43 Viettel 0352.73.2013 2.800.000 26 Đặt mua
44 Viettel 0967.5.2.2013 3.300.000 35 Đặt mua
45 Viettel 0974.74.2013 2.500.000 37 Đặt mua
46 Viettel 09.6664.2013 3.600.000 37 Đặt mua
47 Viettel 0968.67.2013 4.000.000 42 Đặt mua
48 Viettel 0345.68.2013 3.500.000 32 Đặt mua
49 Viettel 0342.10.2013 2.800.000 16 Đặt mua
50 Viettel 0332.16.2013 2.800.000 21 Đặt mua
51 Viettel 0343.05.2013 2.800.000 21 Đặt mua
52 Viettel 0973.31.2013 3.300.000 29 Đặt mua
53 Viettel 0372.34.2013 2.800.000 25 Đặt mua
54 Viettel 0987.56.2013 4.500.000 41 Đặt mua
55 Viettel 0382.49.2013 2.800.000 32 Đặt mua
56 Viettel 0966.54.2013 3.300.000 36 Đặt mua
57 Viettel 0973.72.2013 3.300.000 34 Đặt mua
58 Viettel 035.24.1.2013 2.800.000 21 Đặt mua
59 Viettel 0342.97.2013 2.800.000 31 Đặt mua
60 Viettel 0977.28.2013 4.000.000 39 Đặt mua
61 Viettel 0968.76.2013 4.000.000 42 Đặt mua
62 Viettel 0868.32.2013 2.500.000 33 Đặt mua
63 Viettel 0967.19.2013 3.300.000 38 Đặt mua
64 Viettel 0352.94.2013 2.800.000 29 Đặt mua
65 Viettel 0969.15.2013 4.000.000 36 Đặt mua
66 Viettel 0964.95.2013 3.300.000 39 Đặt mua
67 Viettel 0869.09.2013 2.500.000 38 Đặt mua
68 Viettel 0968.93.2013 4.000.000 41 Đặt mua
69 Viettel 0967.71.2013 3.300.000 36 Đặt mua
70 Viettel 0967.61.2013 3.300.000 35 Đặt mua
71 Viettel 0973.56.2013 3.300.000 36 Đặt mua
72 Viettel 0966.72.2013 3.500.000 36 Đặt mua
73 Viettel 0986.47.2013 4.000.000 40 Đặt mua
74 Viettel 0382.10.2013 2.800.000 20 Đặt mua
75 Viettel 0332.59.2013 2.800.000 28 Đặt mua
76 Viettel 0362.73.2013 2.800.000 27 Đặt mua
77 Viettel 0967.31.2013 3.300.000 32 Đặt mua
78 Viettel 0983.14.2013 4.000.000 31 Đặt mua
79 Viettel 0987.44.2013 4.000.000 38 Đặt mua
80 Viettel 0979.74.2013 4.000.000 42 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status