Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 034.456.2013 1.250.000 28 Đặt mua
2 Viettel 037675.2013 900.000 34 Đặt mua
3 Viettel 0372.80.2013 750.000 26 Đặt mua
4 Viettel 0394.5.3.2013 840.000 30 Đặt mua
5 Viettel 0398.19.2013 1.100.000 36 Đặt mua
6 Viettel 0327.332013 860.000 24 Đặt mua
7 Viettel 0353.9.4.2013 840.000 30 Đặt mua
8 Viettel 0346.91.2013 950.000 29 Đặt mua
9 Viettel 0389.58.2013 1.140.000 39 Đặt mua
10 Viettel 0326.32.2013 900.000 22 Đặt mua
11 Viettel 039.315.2013 2.280.000 27 Đặt mua
12 Viettel 037.5.05.2013 1.100.000 26 Đặt mua
13 Viettel 0347.37.2013 970.000 30 Đặt mua
14 Viettel 0368.5.7.2013 1.100.000 35 Đặt mua
15 Viettel 0326.51.2013 1.100.000 23 Đặt mua
16 Viettel 0353.95.2013 970.000 31 Đặt mua
17 Viettel 033.224.2013 2.280.000 20 Đặt mua
18 Viettel 0389.55.2013 1.750.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0384.22.2013 1.100.000 25 Đặt mua
20 Viettel 0327.4.9.2013 860.000 31 Đặt mua
21 Viettel 0373.9.5.2013 970.000 33 Đặt mua
22 Viettel 0376.40.2013 900.000 26 Đặt mua
23 Viettel 0386.32.2013 1.210.000 28 Đặt mua
24 Viettel 0357.30.2013 860.000 24 Đặt mua
25 Viettel 0344.85.2013 840.000 30 Đặt mua
26 Viettel 0365.33.2013 980.000 26 Đặt mua
27 Viettel 09.7117.2013 5.400.000 31 Đặt mua
28 Viettel 0338.92.2013 910.000 31 Đặt mua
29 Viettel 0387.1.9.2013 1.100.000 34 Đặt mua
30 Viettel 096.162.2013 5.500.000 30 Đặt mua
31 Viettel 0962.80.2013 1.830.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0374.21.2013 900.000 23 Đặt mua
33 Viettel 0375.87.2013 860.000 36 Đặt mua
34 Viettel 036.299.2013 2.550.000 35 Đặt mua
35 Viettel 034.981.2013 860.000 31 Đặt mua
36 Viettel 0328.75.2013 950.000 31 Đặt mua
37 Viettel 0357.66.2013 1.100.000 33 Đặt mua
38 Viettel 0398.39.2013 1.560.000 38 Đặt mua
39 Viettel 033.898.2013 1.750.000 37 Đặt mua
40 Viettel 0976.7.4.2013 2.550.000 39 Đặt mua
41 Viettel 038.28.7.2013 2.280.000 34 Đặt mua
42 Viettel 0393.32.2013 1.140.000 26 Đặt mua
43 Viettel 0389.95.2013 1.180.000 40 Đặt mua
44 Viettel 0358.3.9.2013 1.140.000 34 Đặt mua
45 Viettel 0394.35.2013 900.000 30 Đặt mua
46 Viettel 0327.30.2013 860.000 21 Đặt mua
47 Viettel 0396.95.2013 970.000 38 Đặt mua
48 Viettel 0364.49.2013 860.000 32 Đặt mua
49 Viettel 0366.3.2.2013 1.140.000 26 Đặt mua
50 Viettel 034.298.2013 2.130.000 32 Đặt mua
51 Viettel 0334.66.2013 980.000 28 Đặt mua
52 Viettel 0335.63.2013 910.000 26 Đặt mua
53 Viettel 0374.1.7.2013 770.000 28 Đặt mua
54 Viettel 0367.60.2013 740.000 28 Đặt mua
55 Viettel 0327.34.2013 840.000 25 Đặt mua
56 Viettel 0338.5.4.2013 1.140.000 29 Đặt mua
57 Viettel 033443.2013 900.000 23 Đặt mua
58 Viettel 0384.47.2013 860.000 32 Đặt mua
59 Viettel 098969.2013 4.600.000 47 Đặt mua
60 Viettel 03.5225.2013 2.280.000 23 Đặt mua
61 Viettel 0369.32.2013 970.000 29 Đặt mua
62 Viettel 0394.38.2013 780.000 33 Đặt mua
63 Viettel 032.878.2013 860.000 34 Đặt mua
64 Viettel 0382.30.2013 860.000 22 Đặt mua
65 Viettel 0329.18.2013 840.000 29 Đặt mua
66 Viettel 0357.80.2013 750.000 29 Đặt mua
67 Viettel 034.8.04.2013 950.000 25 Đặt mua
68 Viettel 098.242.2013 3.900.000 31 Đặt mua
69 Viettel 038.7.05.2013 1.100.000 29 Đặt mua
70 Viettel 032.696.2013 1.210.000 32 Đặt mua
71 Viettel 0964.18.2013 1.950.000 34 Đặt mua
72 Viettel 0334.70.2013 860.000 23 Đặt mua
73 Viettel 0333.73.2013 1.950.000 25 Đặt mua
74 Viettel 0335.37.2013 970.000 27 Đặt mua
75 Viettel 0328.7.2.2013 1.100.000 28 Đặt mua
76 Viettel 0373.00.2013 790.000 19 Đặt mua
77 Viettel 037.303.2013 2.280.000 22 Đặt mua
78 Viettel 096.243.2013 3.950.000 30 Đặt mua
79 Viettel 0365.17.2013 900.000 28 Đặt mua
80 Viettel 03.7272.2013 2.550.000 27 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status