Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 036.909.2013 3.150.000 33 Đặt mua
2 Viettel 0988.36.2013 5.100.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0333.73.2013 1.950.000 25 Đặt mua
4 Viettel 037.313.2013 2.400.000 23 Đặt mua
5 Viettel 0329.4.5.2013 1.140.000 29 Đặt mua
6 Viettel 0364.13.2013 840.000 23 Đặt mua
7 Viettel 0962.80.2013 1.830.000 31 Đặt mua
8 Viettel 033.252.2013 2.400.000 21 Đặt mua
9 Viettel 0334.83.2013 880.000 27 Đặt mua
10 Viettel 0348.26.2013 860.000 29 Đặt mua
11 Viettel 0347.42.2013 860.000 26 Đặt mua
12 Viettel 0344.7.3.2013 740.000 27 Đặt mua
13 Viettel 0357.4.5.2013 1.100.000 30 Đặt mua
14 Viettel 0392.90.2013 710.000 29 Đặt mua
15 Viettel 0386.55.2013 1.250.000 33 Đặt mua
16 Viettel 0394.93.2013 930.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0373.5.8.2013 840.000 32 Đặt mua
18 Viettel 0337.51.2013 1.100.000 25 Đặt mua
19 Viettel 097.181.2013 5.500.000 32 Đặt mua
20 Viettel 0346.91.2013 950.000 29 Đặt mua
21 Viettel 0365.26.2013 970.000 28 Đặt mua
22 Viettel 0344.72.2013 970.000 26 Đặt mua
23 Viettel 0357.13.2013 900.000 25 Đặt mua
24 Viettel 0389.58.2013 1.140.000 39 Đặt mua
25 Viettel 037.6.04.2013 1.100.000 26 Đặt mua
26 Viettel 0373.32.2013 950.000 24 Đặt mua
27 Viettel 0356.30.2013 770.000 23 Đặt mua
28 Viettel 0357.80.2013 750.000 29 Đặt mua
29 Viettel 0379.57.2013 980.000 37 Đặt mua
30 Viettel 035.26.4.2013 2.130.000 26 Đặt mua
31 Viettel 0348.27.2013 1.100.000 30 Đặt mua
32 Viettel 0393.4.9.2013 900.000 34 Đặt mua
33 Viettel 0334.70.2013 860.000 23 Đặt mua
34 Viettel 0334.79.2013 950.000 32 Đặt mua
35 Viettel 0359.9.4.2013 840.000 36 Đặt mua
36 Viettel 0357.19.2013 1.100.000 31 Đặt mua
37 Viettel 0398.39.2013 1.560.000 38 Đặt mua
38 Viettel 034.456.2013 1.250.000 28 Đặt mua
39 Viettel 0388.7.4.2013 1.100.000 36 Đặt mua
40 Viettel 098969.2013 4.600.000 47 Đặt mua
41 Viettel 0344.06.2013 840.000 23 Đặt mua
42 Viettel 0376.28.2013 1.100.000 32 Đặt mua
43 Viettel 035.909.2013 2.800.000 32 Đặt mua
44 Viettel 033.898.2013 1.750.000 37 Đặt mua
45 Viettel 03.99.81.2013 1.630.000 36 Đặt mua
46 Viettel 0376.91.2013 900.000 32 Đặt mua
47 Vinaphone 0888.46.2013 2.280.000 40 Đặt mua
48 Vinaphone 0888.75.2013 2.600.000 42 Đặt mua
49 Vinaphone 0949.27.2013 2.280.000 37 Đặt mua
50 Vinaphone 0888.05.2013 2.600.000 35 Đặt mua
51 Mobifone 0766.76.2013 1.475.000 38 Đặt mua
52 Vinaphone 09.1987.2013 8.000.000 40 Đặt mua
53 Vinaphone 088886.2013 12.000.000 44 Đặt mua
54 Vinaphone 0825.08.2013 9.000.000 29 Đặt mua
55 Vinaphone 08.29.08.2013 9.900.000 33 Đặt mua
56 Vinaphone 0819.87.2013 6.000.000 39 Đặt mua
57 Vinaphone 0946.222.013 2.050.000 29 Đặt mua
58 Vinaphone 0888.89.2013 5.000.000 47 Đặt mua
59 Vinaphone 0911.88.2013 7.000.000 33 Đặt mua
60 Vinaphone 0941.23.2013 5.000.000 25 Đặt mua
61 Vinaphone 094.179.2013 2.500.000 36 Đặt mua
62 Vinaphone 0914.12.2013 12.000.000 23 Đặt mua
63 Vinaphone 0947.22.2013 1.900.000 30 Đặt mua
64 Vinaphone 0833.33.2013 9.000.000 26 Đặt mua
65 Vinaphone 09.1979.2013 8.000.000 41 Đặt mua
66 Vinaphone 0888.83.2013 5.000.000 41 Đặt mua
67 Vinaphone 0813.68.2013 5.000.000 32 Đặt mua
68 Vinaphone 088.999.2013 8.000.000 49 Đặt mua
69 Vinaphone 0829.02.2013 8.000.000 27 Đặt mua
70 Vinaphone 0823.06.2013 7.000.000 25 Đặt mua
71 Vinaphone 08.2345.2013 7.000.000 28 Đặt mua
72 Vinaphone 0913.56.2013 5.000.000 30 Đặt mua
73 Vinaphone 0859.24.2013 1.050.000 34 Đặt mua
74 Vinaphone 0839.81.2013 1.050.000 35 Đặt mua
75 Vinaphone 0852.43.2013 1.050.000 28 Đặt mua
76 Vinaphone 0838.35.2013 1.050.000 33 Đặt mua
77 Viettel 0335.19.2013 1.100.000 27 Đặt mua
78 Viettel 0968.76.2013 4.000.000 42 Đặt mua
79 Viettel 0967.5.2.2013 3.300.000 35 Đặt mua
80 Viettel 0977.76.2013 4.000.000 42 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status