Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0764.69.2013 700.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0392.41.2013 700.000 25 Đặt mua
3 Viettel 0333.44.2013 700.000 23 Đặt mua
4 Viettel 0865.57.2013 700.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0352.62.2013 700.000 24 Đặt mua
6 Viettel 0329.42.2013 700.000 26 Đặt mua
7 Viettel 0375.38.2013 700.000 32 Đặt mua
8 Viettel 0352.81.2013 700.000 25 Đặt mua
9 Viettel 0357.95.2013 700.000 35 Đặt mua
10 Viettel 0328.20.2013 700.000 21 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.46.2013 2.280.000 40 Đặt mua
12 Vinaphone 0949.27.2013 2.280.000 37 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.75.2013 2.600.000 42 Đặt mua
14 Vinaphone 0888.05.2013 2.600.000 35 Đặt mua
15 Vinaphone 0913.71.2013 1.990.000 27 Đặt mua
16 Vinaphone 0915.22.2013 1.660.000 25 Đặt mua
17 Vinaphone 0913.27.2013 1.970.000 28 Đặt mua
18 Vinaphone 0915.21.2013 1.680.000 24 Đặt mua
19 Vinaphone 0916.72.2013 1.990.000 31 Đặt mua
20 Vinaphone 0918.43.2013 1.950.000 31 Đặt mua
21 Vinaphone 0918.46.2013 1.980.000 34 Đặt mua
22 Vinaphone 0918.84.2013 1.950.000 36 Đặt mua
23 Vinaphone 0917.88.2013 1.560.000 39 Đặt mua
24 Vinaphone 0913.67.2013 2.490.000 32 Đặt mua
25 Vinaphone 0915.31.2013 1.650.000 25 Đặt mua
26 Vinaphone 0949.28.2013 980.000 38 Đặt mua
27 Vinaphone 0918.52.2013 1.980.000 31 Đặt mua
28 Vinaphone 0913.24.2013 1.990.000 25 Đặt mua
29 Vinaphone 0919.24.2013 1.940.000 31 Đặt mua
30 Vinaphone 0918.39.2013 1.990.000 36 Đặt mua
31 Vinaphone 0918.54.2013 1.980.000 33 Đặt mua
32 Vinaphone 0913.41.2013 1.990.000 24 Đặt mua
33 Vinaphone 0918.61.2013 1.990.000 31 Đặt mua
34 Viettel 0345.88.2013 5.000.000 34 Đặt mua
35 Vinaphone 091.565.2013 3.260.000 32 Đặt mua
36 Vinaphone 0945.22.2013 1.250.000 28 Đặt mua
37 Vinaphone 0948.97.2013 980.000 43 Đặt mua
38 Vinaphone 0949.18.2013 1.250.000 37 Đặt mua
39 Vinaphone 0858.95.2013 1.475.000 41 Đặt mua
40 Vinaphone 0948.79.2013 2.700.000 43 Đặt mua
41 Vinaphone 0859.08.2013 1.175.000 36 Đặt mua
42 Vinaphone 0943.84.2013 910.000 34 Đặt mua
43 Vinaphone 0828.93.2013 1.175.000 36 Đặt mua
44 Vinaphone 0826.63.2013 1.175.000 31 Đặt mua
45 Vinaphone 08.1900.2013 6.340.000 24 Đặt mua
46 Vinaphone 0857.79.2013 2.400.000 42 Đặt mua
47 Vinaphone 08.2828.2013 2.600.000 34 Đặt mua
48 Vinaphone 0886.70.2013 770.000 35 Đặt mua
49 Vinaphone 0852.92.2013 1.175.000 32 Đặt mua
50 Vinaphone 0824.44.2013 840.000 28 Đặt mua
51 Vinaphone 0886.99.2013 8.000.000 46 Đặt mua
52 Vinaphone 0855.26.2013 840.000 32 Đặt mua
53 Vinaphone 0828.00.2013 1.325.000 24 Đặt mua
54 Vinaphone 0828.89.2013 1.600.000 41 Đặt mua
55 Vinaphone 0858.92.2013 1.600.000 38 Đặt mua
56 Vinaphone 0944.34.2013 1.700.000 30 Đặt mua
57 Vinaphone 0888.21.2013 2.000.000 33 Đặt mua
58 Vinaphone 0947.53.2013 1.325.000 34 Đặt mua
59 Vinaphone 0856.05.2013 1.250.000 30 Đặt mua
60 Vinaphone 0888.70.2013 2.000.000 37 Đặt mua
61 Vinaphone 0943.56.2013 1.400.000 33 Đặt mua
62 Vinaphone 0889.08.2013 1.100.000 39 Đặt mua
63 Vinaphone 0886.57.2013 1.175.000 40 Đặt mua
64 Vinaphone 0835.93.2013 1.860.000 34 Đặt mua
65 Vinaphone 0828.25.2013 1.250.000 31 Đặt mua
66 Vinaphone 0833.30.2013 1.100.000 23 Đặt mua
67 Vinaphone 0839.52.2013 875.000 33 Đặt mua
68 Vinaphone 0843.88.2013 1.900.000 37 Đặt mua
69 Vinaphone 08.55.99.2013 1.250.000 42 Đặt mua
70 Vinaphone 0888.45.2013 1.175.000 39 Đặt mua
71 Vinaphone 094.678.2013 3.350.000 40 Đặt mua
72 Vinaphone 0886.64.2013 1.475.000 38 Đặt mua
73 Vinaphone 0949.60.2013 980.000 34 Đặt mua
74 Vinaphone 0886.22.2013 2.350.000 32 Đặt mua
75 Vinaphone 0948.54.2013 1.325.000 36 Đặt mua
76 Vinaphone 0945.18.2013 2.100.000 33 Đặt mua
77 Vinaphone 0915.29.2013 3.130.000 32 Đặt mua
78 Vinaphone 0948.89.2013 2.930.000 44 Đặt mua
79 Vinaphone 0949.58.2013 1.400.000 41 Đặt mua
80 Vinaphone 0886.72.2013 1.325.000 37 Đặt mua
DMCA.com Protection Status