Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.21.2013 1.290.000 33 Đặt mua
2 Mobifone 0933.92.2013 1.560.000 32 Đặt mua
3 Mobifone 0798.26.2013 1.290.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 0937.84.2013 1.020.000 37 Đặt mua
5 Mobifone 0901.26.2013 2.090.000 24 Đặt mua
6 Mobifone 0797.31.2013 1.290.000 33 Đặt mua
7 Mobifone 0784.70.2013 950.000 32 Đặt mua
8 Mobifone 0937.36.2013 1.290.000 34 Đặt mua
9 Mobifone 0937.54.2013 1.640.000 34 Đặt mua
10 Mobifone 0783.66.2013 1.290.000 36 Đặt mua
11 Mobifone 0798.56.2013 1.290.000 41 Đặt mua
12 Mobifone 0786.65.2013 1.290.000 38 Đặt mua
13 Mobifone 0785.13.2013 1.290.000 30 Đặt mua
14 Mobifone 0784.30.2013 950.000 28 Đặt mua
15 Mobifone 0792.90.2013 950.000 33 Đặt mua
16 Vinaphone 0914.12.2013 12.000.000 23 Đặt mua
17 Vinaphone 08.2345.2013 7.000.000 28 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.83.2013 5.000.000 41 Đặt mua
19 Vinaphone 0911.88.2013 7.000.000 33 Đặt mua
20 Vinaphone 0829.02.2013 8.000.000 27 Đặt mua
21 Vinaphone 0819.87.2013 6.000.000 39 Đặt mua
22 Vinaphone 094.179.2013 2.500.000 36 Đặt mua
23 Vinaphone 0947.22.2013 1.900.000 30 Đặt mua
24 Vinaphone 088886.2013 12.000.000 44 Đặt mua
25 Vinaphone 08.29.08.2013 9.900.000 33 Đặt mua
26 Vinaphone 0813.68.2013 5.000.000 32 Đặt mua
27 Vinaphone 0946.22.2013 2.050.000 29 Đặt mua
28 Vinaphone 0823.06.2013 7.000.000 25 Đặt mua
29 Vinaphone 0941.23.2013 5.000.000 25 Đặt mua
30 Vinaphone 0913.56.2013 5.000.000 30 Đặt mua
31 Vinaphone 09.1979.2013 8.000.000 41 Đặt mua
32 Vinaphone 0888.89.2013 5.000.000 47 Đặt mua
33 Vinaphone 0825.08.2013 9.000.000 29 Đặt mua
34 Vinaphone 0889.99.2013 8.000.000 49 Đặt mua
35 Vinaphone 0813.05.2013 9.000.000 23 Đặt mua
36 Vinaphone 09.1987.2013 8.000.000 40 Đặt mua
37 Vinaphone 0888.05.2013 2.600.000 35 Đặt mua
38 Vinaphone 0888.75.2013 2.600.000 42 Đặt mua
39 Vinaphone 0888.46.2013 2.280.000 40 Đặt mua
40 Vinaphone 0949.27.2013 2.280.000 37 Đặt mua
41 Viettel 033.246.2013 2.130.000 24 Đặt mua
42 Viettel 0386.55.2013 1.250.000 33 Đặt mua
43 Viettel 097.162.2013 4.500.000 31 Đặt mua
44 Viettel 037.299.2013 2.550.000 36 Đặt mua
45 Viettel 0334.37.2013 950.000 26 Đặt mua
46 Viettel 0328.62.2013 1.100.000 27 Đặt mua
47 Viettel 0373.81.2013 900.000 28 Đặt mua
48 Viettel 0358.22.2013 1.100.000 26 Đặt mua
49 Viettel 097.25.5.2013 5.600.000 34 Đặt mua
50 Viettel 0364.13.2013 840.000 23 Đặt mua
51 Viettel 0373.26.2013 860.000 27 Đặt mua
52 Viettel 0373.9.5.2013 970.000 33 Đặt mua
53 Viettel 0359.9.4.2013 840.000 36 Đặt mua
54 Viettel 037.6.04.2013 1.100.000 26 Đặt mua
55 Viettel 0363.7.8.2013 1.100.000 33 Đặt mua
56 Viettel 032.696.2013 1.210.000 32 Đặt mua
57 Viettel 0393.14.2013 900.000 26 Đặt mua
58 Viettel 035.254.2013 2.280.000 25 Đặt mua
59 Viettel 0383.47.2013 860.000 31 Đặt mua
60 Viettel 0335.37.2013 970.000 27 Đặt mua
61 Viettel 0366.3.2.2013 1.140.000 26 Đặt mua
62 Viettel 0353.4.9.2013 860.000 30 Đặt mua
63 Viettel 0357.13.2013 900.000 25 Đặt mua
64 Viettel 0389.25.2013 1.100.000 33 Đặt mua
65 Viettel 0394.76.2013 880.000 35 Đặt mua
66 Viettel 0335.63.2013 910.000 26 Đặt mua
67 Viettel 098.242.2013 3.900.000 31 Đặt mua
68 Viettel 0387.34.2013 840.000 31 Đặt mua
69 Viettel 0375.92.2013 910.000 32 Đặt mua
70 Viettel 0338.2.4.2013 910.000 26 Đặt mua
71 Viettel 0337.51.2013 1.100.000 25 Đặt mua
72 Viettel 035.289.2013 2.130.000 33 Đặt mua
73 Viettel 03.5225.2013 2.280.000 23 Đặt mua
74 Viettel 097.22.4.2013 5.600.000 30 Đặt mua
75 Viettel 03.5556.2013 1.750.000 30 Đặt mua
76 Viettel 0358.13.2013 900.000 26 Đặt mua
77 Viettel 0377.14.2013 840.000 28 Đặt mua
78 Viettel 0373.00.2013 790.000 19 Đặt mua
79 Viettel 0379.7.7.2013 1.560.000 39 Đặt mua
80 Viettel 0396.90.2013 710.000 33 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status