Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0916.84.2013 2.500.000 34 Đặt mua
2 Vinaphone 0949.58.2013 1.600.000 41 Đặt mua
3 Vinaphone 0828.93.2013 1.180.000 36 Đặt mua
4 Vinaphone 0917.28.2013 2.050.000 33 Đặt mua
5 Vinaphone 0852.79.2013 1.250.000 37 Đặt mua
6 Vinaphone 0948.79.2013 2.700.000 43 Đặt mua
7 Vinaphone 0886.79.2013 2.400.000 44 Đặt mua
8 Vinaphone 0947.15.2013 1.750.000 32 Đặt mua
9 Vinaphone 0915.50.2013 1.680.000 26 Đặt mua
10 Vinaphone 0886.22.2013 2.400.000 32 Đặt mua
11 Vinaphone 0857.33.2013 1.180.000 32 Đặt mua
12 Vinaphone 0886.70.2013 770.000 35 Đặt mua
13 Vinaphone 0912.80.2013 1.900.000 26 Đặt mua
14 Vinaphone 0856.56.2013 1.750.000 36 Đặt mua
15 Vinaphone 0944.02.2013 1.750.000 25 Đặt mua
16 Vinaphone 0889.93.2013 1.680.000 43 Đặt mua
17 Vinaphone 0886.71.2013 1.680.000 36 Đặt mua
18 Vinaphone 0829.52.2013 1.250.000 32 Đặt mua
19 Vinaphone 0919.51.2013 2.050.000 31 Đặt mua
20 Vinaphone 0828.89.2013 1.750.000 41 Đặt mua
21 Vinaphone 0918.33.2013 4.600.000 30 Đặt mua
22 Vinaphone 0913.48.2013 1.900.000 31 Đặt mua
23 Vinaphone 0859.08.2013 1.180.000 36 Đặt mua
24 Vinaphone 0829.86.2013 4.000.000 39 Đặt mua
25 Vinaphone 0943.64.2013 1.680.000 32 Đặt mua
26 Vinaphone 0949.57.2013 1.750.000 40 Đặt mua
27 Vinaphone 0839.15.2013 910.000 32 Đặt mua
28 Vinaphone 0825.91.2013 1.180.000 31 Đặt mua
29 Vinaphone 08.2828.2013 2.600.000 34 Đặt mua
30 Vinaphone 0886.99.2013 8.000.000 46 Đặt mua
31 Vinaphone 0948.89.2013 3.000.000 44 Đặt mua
32 Vinaphone 0944.86.2013 2.800.000 37 Đặt mua
33 Vinaphone 0859.31.2013 1.180.000 32 Đặt mua
34 Vinaphone 0943.84.2013 910.000 34 Đặt mua
35 Vinaphone 0828.00.2013 1.330.000 24 Đặt mua
36 Vinaphone 0917.96.2013 2.500.000 38 Đặt mua
37 Vinaphone 0941.21.2013 1.680.000 23 Đặt mua
38 Vinaphone 0944.97.2013 1.830.000 39 Đặt mua
39 Vinaphone 0946.58.2013 1.900.000 38 Đặt mua
40 Vinaphone 0888.77.2013 1.680.000 44 Đặt mua
41 Vinaphone 0949.24.2013 1.680.000 34 Đặt mua
42 Vinaphone 0944.11.2013 2.050.000 25 Đặt mua
43 Viettel 0384.65.2013 450.000 32 Đặt mua
44 Viettel 0866.47.2013 450.000 37 Đặt mua
45 Viettel 0363.75.2013 450.000 30 Đặt mua
46 Viettel 0335.32.2013 450.000 22 Đặt mua
47 Viettel 0349.27.2013 450.000 31 Đặt mua
48 Viettel 0328.14.2013 450.000 24 Đặt mua
49 Viettel 0392.81.2013 450.000 29 Đặt mua
50 Viettel 0367.15.2013 450.000 28 Đặt mua
51 Viettel 0337.92.2013 450.000 30 Đặt mua
52 Viettel 0394.19.2013 450.000 32 Đặt mua
53 Viettel 0327.31.2013 450.000 22 Đặt mua
54 Viettel 0338.47.2013 450.000 31 Đặt mua
55 Viettel 0365.62.2013 450.000 28 Đặt mua
56 Viettel 0375.69.2013 450.000 36 Đặt mua
57 Viettel 0329.67.2013 450.000 33 Đặt mua
58 Viettel 0344.09.2013 450.000 26 Đặt mua
59 Viettel 0372.95.2013 450.000 32 Đặt mua
60 Viettel 0353.12.2013 450.000 20 Đặt mua
61 Viettel 0386.50.2013 450.000 28 Đặt mua
62 Viettel 0364.87.2013 450.000 34 Đặt mua
63 Viettel 0393.05.2013 450.000 26 Đặt mua
64 Viettel 0396.72.2013 450.000 33 Đặt mua
65 Viettel 0377.60.2013 450.000 29 Đặt mua
66 Viettel 0399.31.2013 450.000 31 Đặt mua
67 Viettel 0385.32.2013 450.000 27 Đặt mua
68 Viettel 0382.43.2013 450.000 26 Đặt mua
69 Viettel 0374.52.2013 450.000 27 Đặt mua
70 Viettel 0392.80.2013 450.000 28 Đặt mua
71 Viettel 0369.84.2013 450.000 36 Đặt mua
72 Viettel 0374.53.2013 450.000 28 Đặt mua
73 Viettel 0389.16.2013 450.000 33 Đặt mua
74 Viettel 0353.53.2013 450.000 25 Đặt mua
75 Viettel 0397.46.2013 450.000 35 Đặt mua
76 Viettel 0335.83.2013 450.000 28 Đặt mua
77 Viettel 0395.97.2013 450.000 39 Đặt mua
78 Viettel 0395.15.2013 450.000 29 Đặt mua
79 Viettel 0357.46.2013 450.000 31 Đặt mua
80 Viettel 0343.36.2013 450.000 25 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status