Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 035.24.1.2013 2.800.000 21 Đặt mua
2 Viettel 0395.69.2013 910.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0974.74.2013 2.500.000 37 Đặt mua
4 Viettel 0348.60.2013 700.000 27 Đặt mua
5 Viettel 0969.15.2013 4.000.000 36 Đặt mua
6 Vietnamobile 0924.66.2013 1.500.000 33 Đặt mua
7 Viettel 0984.15.2013 2.500.000 33 Đặt mua
8 Viettel 0967.31.2013 3.300.000 32 Đặt mua
9 Vietnamobile 0926.50.2013 1.250.000 28 Đặt mua
10 Vietnamobile 0929.71.2013 1.500.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0373.24.2013 910.000 25 Đặt mua
12 Viettel 0987.39.2013 4.500.000 42 Đặt mua
13 Vietnamobile 092.26.7.2013 3.500.000 32 Đặt mua
14 Vietnamobile 0929.25.2013 1.500.000 33 Đặt mua
15 Viettel 0354.74.2013 770.000 29 Đặt mua
16 Viettel 0971.53.2013 5.500.000 31 Đặt mua
17 Viettel 0369.56.2013 1.100.000 35 Đặt mua
18 Viettel 0395.16.2013 910.000 30 Đặt mua
19 Viettel 0362.73.2013 2.800.000 27 Đặt mua
20 Viettel 0366.68.2013 5.000.000 35 Đặt mua
21 Vietnamobile 0928.49.2013 2.000.000 38 Đặt mua
22 Vietnamobile 0924.44.2013 1.500.000 29 Đặt mua
23 Viettel 0979.74.2013 4.000.000 42 Đặt mua
24 Viettel 0369.77.2013 1.100.000 38 Đặt mua
25 Viettel 0337.91.2013 1.100.000 29 Đặt mua
26 Viettel 0976.99.2013 5.500.000 46 Đặt mua
27 Viettel 0969.31.2013 4.000.000 34 Đặt mua
28 Viettel 0376.38.2013 910.000 33 Đặt mua
29 Viettel 0373.90.2013 735.000 28 Đặt mua
30 Viettel 0333.47.2013 910.000 26 Đặt mua
31 Viettel 0983.14.2013 4.000.000 31 Đặt mua
32 Viettel 0328.13.2013 910.000 23 Đặt mua
33 Viettel 0339.18.2013 840.000 30 Đặt mua
34 Viettel 096.135.2013 5.500.000 30 Đặt mua
35 Viettel 0352.94.2013 2.800.000 29 Đặt mua
36 Viettel 0355.43.2013 910.000 26 Đặt mua
37 Viettel 0364.60.2013 700.000 25 Đặt mua
38 Viettel 0398.50.2013 735.000 31 Đặt mua
39 Vietnamobile 0924.78.2013 1.100.000 36 Đặt mua
40 Viettel 0354.80.2013 700.000 26 Đặt mua
41 Vietnamobile 0928.65.2013 1.500.000 36 Đặt mua
42 Vietnamobile 0923.27.2013 1.500.000 29 Đặt mua
43 Viettel 0344.36.2013 840.000 26 Đặt mua
44 Viettel 096.177.2013 5.500.000 36 Đặt mua
45 Viettel 0981.61.2013 5.500.000 31 Đặt mua
46 Vietnamobile 0925.17.2013 1.500.000 30 Đặt mua
47 Viettel 0376.81.2013 910.000 31 Đặt mua
48 Vietnamobile 0923.86.2013 2.000.000 34 Đặt mua
49 Viettel 0972.96.2013 5.500.000 39 Đặt mua
50 Vietnamobile 0929.15.2013 1.500.000 32 Đặt mua
51 Viettel 0387.85.2013 910.000 37 Đặt mua
52 Viettel 0397.38.2013 910.000 36 Đặt mua
53 Vietnamobile 0924.87.2013 1.100.000 36 Đặt mua
54 Vietnamobile 0925.24.2013 1.100.000 28 Đặt mua
55 Vietnamobile 0925.93.2013 1.500.000 34 Đặt mua
56 Viettel 096.15.5.2013 5.500.000 32 Đặt mua
57 Viettel 0385.69.2013 910.000 37 Đặt mua
58 Viettel 0328.43.2013 910.000 26 Đặt mua
59 Viettel 0372.78.2013 2.800.000 33 Đặt mua
60 Vietnamobile 092.29.5.2013 3.000.000 33 Đặt mua
61 Vietnamobile 0925.52.2013 2.000.000 29 Đặt mua
62 Viettel 0374.14.2013 770.000 25 Đặt mua
63 Viettel 0359.17.2013 910.000 31 Đặt mua
64 Viettel 0981.21.2013 5.500.000 27 Đặt mua
65 Vietnamobile 092.12.3.2013 4.000.000 23 Đặt mua
66 Viettel 0359.63.2013 910.000 32 Đặt mua
67 Viettel 0399.38.2013 1.100.000 38 Đặt mua
68 Viettel 097.14.5.2013 5.500.000 32 Đặt mua
69 Viettel 0342.10.2013 2.800.000 16 Đặt mua
70 Viettel 0382.10.2013 2.800.000 20 Đặt mua
71 Viettel 0357.94.2013 910.000 34 Đặt mua
72 Viettel 0986.47.2013 4.000.000 40 Đặt mua
73 Viettel 0338.73.2013 1.100.000 30 Đặt mua
74 Vietnamobile 0926.31.2013 1.500.000 27 Đặt mua
75 Vietnamobile 0929.45.2013 1.100.000 35 Đặt mua
76 Vietnamobile 0923.39.2013 3.500.000 32 Đặt mua
77 Viettel 0352.73.2013 2.800.000 26 Đặt mua
78 Vietnamobile 0924.64.2013 1.100.000 31 Đặt mua
79 Vietnamobile 0929.48.2013 1.100.000 38 Đặt mua
80 Viettel 0374.47.2013 770.000 31 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status