Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0914.91.2013 1.680.000 30 Đặt mua
2 Vinaphone 0915.50.2013 1.680.000 26 Đặt mua
3 Vinaphone 0858.92.2013 1.750.000 38 Đặt mua
4 Vinaphone 0825.91.2013 1.180.000 31 Đặt mua
5 Vinaphone 0856.43.2013 840.000 32 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.60.2013 980.000 34 Đặt mua
7 Vinaphone 0947.12.2013 1.830.000 29 Đặt mua
8 Vinaphone 0945.41.2013 1.680.000 29 Đặt mua
9 Vinaphone 0912.80.2013 1.900.000 26 Đặt mua
10 Vinaphone 0917.35.2013 2.050.000 31 Đặt mua
11 Vinaphone 094.468.2013 2.200.000 37 Đặt mua
12 Vinaphone 0944.34.2013 1.830.000 30 Đặt mua
13 Vinaphone 0886.71.2013 1.680.000 36 Đặt mua
14 Vinaphone 0826.71.2013 1.180.000 30 Đặt mua
15 Vinaphone 0917.92.2013 2.050.000 34 Đặt mua
16 Vinaphone 0914.38.2013 1.680.000 31 Đặt mua
17 Vinaphone 0916.84.2013 2.500.000 34 Đặt mua
18 Vinaphone 0916.29.2013 2.500.000 33 Đặt mua
19 Vinaphone 0859.08.2013 1.180.000 36 Đặt mua
20 Vinaphone 0827.71.2013 910.000 31 Đặt mua
21 Vinaphone 0946.58.2013 1.900.000 38 Đặt mua
22 Vinaphone 0942.39.2013 2.200.000 33 Đặt mua
23 Vinaphone 0914.36.2013 1.680.000 29 Đặt mua
24 Vinaphone 0948.38.2013 2.050.000 38 Đặt mua
25 Vinaphone 0916.91.2013 2.500.000 32 Đặt mua
26 Vinaphone 0916.20.2013 2.280.000 24 Đặt mua
27 Vinaphone 0839.22.2013 1.980.000 30 Đặt mua
28 Vinaphone 0918.47.2013 2.050.000 35 Đặt mua
29 Vinaphone 0915.72.2013 1.900.000 30 Đặt mua
30 Vinaphone 0918.48.2013 2.050.000 36 Đặt mua
31 Vinaphone 0945.17.2013 1.680.000 32 Đặt mua
32 Vinaphone 0949.24.2013 1.680.000 34 Đặt mua
33 Vinaphone 0916.34.2013 2.050.000 29 Đặt mua
34 Vinaphone 0949.57.2013 1.750.000 40 Đặt mua
35 Vinaphone 0946.62.2013 1.830.000 33 Đặt mua
36 Vinaphone 0915.29.2013 3.200.000 32 Đặt mua
37 Vinaphone 0886.03.2013 1.180.000 31 Đặt mua
38 Vinaphone 0843.88.2013 1.980.000 37 Đặt mua
39 Vinaphone 0857.33.2013 1.180.000 32 Đặt mua
40 Vinaphone 0886.80.2013 1.250.000 36 Đặt mua
41 Vinaphone 0888.92.2013 2.600.000 41 Đặt mua
42 Vinaphone 0949.25.2013 1.750.000 35 Đặt mua
43 Vinaphone 0888.18.2013 4.500.000 39 Đặt mua
44 Viettel 0397.59.2013 450.000 39 Đặt mua
45 Viettel 0866.47.2013 450.000 37 Đặt mua
46 Viettel 0383.59.2013 450.000 34 Đặt mua
47 Viettel 0335.07.2013 450.000 24 Đặt mua
48 Viettel 0366.28.2013 450.000 31 Đặt mua
49 Viettel 0355.82.2013 450.000 29 Đặt mua
50 Viettel 0327.55.2013 450.000 28 Đặt mua
51 Viettel 0328.14.2013 450.000 24 Đặt mua
52 Vinaphone 08.2211.2013 7.300.000 20 Đặt mua
53 Viettel 0977.78.2013 3.900.000 44 Đặt mua
54 Vietnamobile 0923.86.2013 1.900.000 34 Đặt mua
55 Vietnamobile 0924.66.2013 1.475.000 33 Đặt mua
56 Viettel 0333.47.2013 910.000 26 Đặt mua
57 Viettel 0334.78.2013 840.000 31 Đặt mua
58 Vinaphone 0889.02.2013 1.475.000 33 Đặt mua
59 Viettel 0986.47.2013 3.900.000 40 Đặt mua
60 Viettel 0345.68.2013 3.400.000 32 Đặt mua
61 Viettel 0981.61.2013 5.300.000 31 Đặt mua
62 Vinaphone 0888.78.2013 1.900.000 45 Đặt mua
63 Viettel 0329.32.2013 910.000 25 Đặt mua
64 Viettel 0968.93.2013 3.900.000 41 Đặt mua
65 Viettel 0973.56.2013 3.200.000 36 Đặt mua
66 Vinaphone 0886.51.2013 1.100.000 34 Đặt mua
67 Vinaphone 091.19.3.2013 4.800.000 29 Đặt mua
68 Viettel 0983.14.2013 3.900.000 31 Đặt mua
69 Viettel 096.18.2.2013 5.300.000 32 Đặt mua
70 Viettel 0397.16.2013 910.000 32 Đặt mua
71 Vietnamobile 0928.86.2013 1.475.000 39 Đặt mua
72 Viettel 0377.54.2013 910.000 32 Đặt mua
73 Viettel 0399.38.2013 1.100.000 38 Đặt mua
74 Viettel 0387.85.2013 910.000 37 Đặt mua
75 Viettel 0967.61.2013 3.200.000 35 Đặt mua
76 Vinaphone 0886.39.2013 1.100.000 40 Đặt mua
77 Viettel 096.15.4.2013 5.300.000 31 Đặt mua
78 Vinaphone 0914.72.2013 1.250.000 29 Đặt mua
79 Vinaphone 0943.89.2013 910.000 39 Đặt mua
80 Viettel 0326.90.2013 735.000 26 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status