Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0888.05.2013 2.600.000 35 Đặt mua
2 Vinaphone 0949.27.2013 2.280.000 37 Đặt mua
3 Vinaphone 0888.75.2013 2.600.000 42 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.46.2013 2.280.000 40 Đặt mua
5 Vinaphone 09.1979.2013 8.000.000 41 Đặt mua
6 Vinaphone 0889.99.2013 8.000.000 49 Đặt mua
7 Vinaphone 0825.08.2013 9.000.000 29 Đặt mua
8 Vinaphone 09.1987.2013 8.000.000 40 Đặt mua
9 Vinaphone 0914.12.2013 12.000.000 23 Đặt mua
10 Vinaphone 0888.89.2013 5.000.000 47 Đặt mua
11 Vinaphone 0813.05.2013 9.000.000 23 Đặt mua
12 Vinaphone 0946.22.2013 2.050.000 29 Đặt mua
13 Vinaphone 0819.87.2013 6.000.000 39 Đặt mua
14 Vinaphone 08.2345.2013 7.000.000 28 Đặt mua
15 Vinaphone 088886.2013 12.000.000 44 Đặt mua
16 Vinaphone 094.179.2013 2.500.000 36 Đặt mua
17 Vinaphone 0911.88.2013 7.000.000 33 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.83.2013 5.000.000 41 Đặt mua
19 Vinaphone 0941.23.2013 5.000.000 25 Đặt mua
20 Vinaphone 0913.56.2013 5.000.000 30 Đặt mua
21 Vinaphone 0829.02.2013 8.000.000 27 Đặt mua
22 Vinaphone 0823.06.2013 7.000.000 25 Đặt mua
23 Vinaphone 0813.68.2013 5.000.000 32 Đặt mua
24 Vinaphone 08.29.08.2013 9.900.000 33 Đặt mua
25 Vinaphone 0947.22.2013 1.900.000 30 Đặt mua
26 Vinaphone 0838.35.2013 1.050.000 33 Đặt mua
27 Vinaphone 0852.43.2013 1.050.000 28 Đặt mua
28 Vinaphone 0859.24.2013 1.050.000 34 Đặt mua
29 Vinaphone 0839.81.2013 1.050.000 35 Đặt mua
30 Vinaphone 0947.59.2013 910.000 40 Đặt mua
31 Vinaphone 091.19.7.2013 4.800.000 33 Đặt mua
32 Vinaphone 091.25.9.2013 4.800.000 32 Đặt mua
33 Vinaphone 0886.59.2013 1.100.000 42 Đặt mua
34 Vinaphone 094.13.5.2013 2.400.000 28 Đặt mua
35 Vinaphone 0886.47.2013 1.100.000 39 Đặt mua
36 Vinaphone 091.19.2.2013 4.800.000 28 Đặt mua
37 Vinaphone 0914.72.2013 1.250.000 29 Đặt mua
38 Vinaphone 0944.78.2013 910.000 38 Đặt mua
39 Vinaphone 0886.34.2013 1.100.000 35 Đặt mua
40 Vinaphone 0889.02.2013 1.475.000 33 Đặt mua
41 Vinaphone 0886.69.2013 1.100.000 43 Đặt mua
42 Vinaphone 091.19.3.2013 4.800.000 29 Đặt mua
43 Vinaphone 0886.54.2013 1.100.000 37 Đặt mua
44 Vinaphone 0941.55.2013 2.400.000 30 Đặt mua
45 Vinaphone 091.19.4.2013 4.800.000 30 Đặt mua
46 Vinaphone 0915.93.2013 1.900.000 33 Đặt mua
47 Vinaphone 0888.78.2013 1.900.000 45 Đặt mua
48 Vinaphone 0948.74.2013 910.000 38 Đặt mua
49 Vinaphone 0886.39.2013 1.100.000 40 Đặt mua
50 Vinaphone 0918.63.2013 1.900.000 33 Đặt mua
51 Vinaphone 085.666.2013 3.900.000 37 Đặt mua
52 Vinaphone 0945.63.2013 910.000 33 Đặt mua
53 Vinaphone 0943.89.2013 910.000 39 Đặt mua
54 Vinaphone 0886.51.2013 1.100.000 34 Đặt mua
55 Vinaphone 08.2211.2013 7.300.000 20 Đặt mua
56 Vinaphone 0947.61.2013 910.000 33 Đặt mua
57 Vinaphone 091.19.5.2013 4.800.000 31 Đặt mua
58 Vinaphone 0886.04.2013 1.100.000 32 Đặt mua
59 Vinaphone 091.19.6.2013 4.800.000 32 Đặt mua
60 Vinaphone 0853.66.2013 1.750.000 34 Đặt mua
61 Vinaphone 0825.86.2013 1.680.000 35 Đặt mua
62 Vinaphone 0856.43.2013 840.000 32 Đặt mua
63 Vinaphone 0944.97.2013 1.830.000 39 Đặt mua
64 Vinaphone 0917.92.2013 2.050.000 34 Đặt mua
65 Vinaphone 0858.92.2013 1.750.000 38 Đặt mua
66 Vinaphone 0949.18.2013 1.250.000 37 Đặt mua
67 Vinaphone 0857.79.2013 2.400.000 42 Đặt mua
68 Vinaphone 0886.24.2013 1.180.000 34 Đặt mua
69 Vinaphone 0914.73.2013 1.680.000 30 Đặt mua
70 Vinaphone 0943.05.2013 1.750.000 27 Đặt mua
71 Vinaphone 0943.84.2013 910.000 34 Đặt mua
72 Vinaphone 0888.70.2013 2.050.000 37 Đặt mua
73 Vinaphone 0941.90.2013 2.050.000 29 Đặt mua
74 Vinaphone 0852.92.2013 1.180.000 32 Đặt mua
75 Vinaphone 0914.91.2013 1.680.000 30 Đặt mua
76 Vinaphone 0916.76.2013 1.900.000 35 Đặt mua
77 Vinaphone 0941.62.2013 2.800.000 28 Đặt mua
78 Vinaphone 094.678.2013 3.500.000 40 Đặt mua
79 Vinaphone 0888.18.2013 4.500.000 39 Đặt mua
80 Vinaphone 0914.45.2013 1.680.000 29 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2013 : 85c84ac902b6593c39c49e7f3e4dd443

DMCA.com Protection Status