Sim Năm Sinh 2013

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 09.05.02.2013 6.830.000 22 Đặt mua
2 Mobifone 0777.08.2013 2.090.000 35 Đặt mua
3 Mobifone 0772.04.2013 2.090.000 26 Đặt mua
4 Mobifone 0778.05.2013 2.090.000 33 Đặt mua
5 Mobifone 0792.06.2013 2.090.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 0704.68.2013 1.880.000 31 Đặt mua
7 Mobifone 0796.95.2013 820.000 42 Đặt mua
8 Mobifone 0707.88.2013 1.820.000 36 Đặt mua
9 Mobifone 0703.08.2013 5.070.000 24 Đặt mua
10 Mobifone 0776.99.2013 1.870.000 44 Đặt mua
11 Mobifone 0704.56.2013 1.500.000 28 Đặt mua
12 Mobifone 0765.66.2013 1.900.000 36 Đặt mua
13 Mobifone 0775.03.2013 2.070.000 28 Đặt mua
14 Mobifone 0707.06.2013 5.070.000 26 Đặt mua
15 Mobifone 09.05.07.2013 6.870.000 27 Đặt mua
16 Mobifone 0777.99.2013 2.490.000 45 Đặt mua
17 Mobifone 07.08.09.2013 22.000.000 30 Đặt mua
18 Mobifone 0778.99.2013 1.820.000 46 Đặt mua
19 Mobifone 0775.77.2013 1.840.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 0775.08.2013 2.090.000 33 Đặt mua
21 Mobifone 077777.2013 85.300.000 41 Đặt mua
22 Mobifone 0706.93.2013 820.000 31 Đặt mua
23 Mobifone 077.666.2013 5.230.000 38 Đặt mua
24 Mobifone 0775.06.2013 2.010.000 31 Đặt mua
25 Mobifone 0776.11.2013 2.170.000 28 Đặt mua
26 Mobifone 0797.04.2013 2.090.000 33 Đặt mua
27 Mobifone 0772.03.2013 2.090.000 25 Đặt mua
28 Mobifone 0795.31.2013 1.180.000 31 Đặt mua
29 Mobifone 0779.77.2013 1.880.000 43 Đặt mua
30 Mobifone 0704.44.2013 1.890.000 25 Đặt mua
31 Mobifone 0778.02.2013 2.090.000 30 Đặt mua
32 Mobifone 0775.05.2013 2.090.000 30 Đặt mua
33 Mobifone 0703.06.2013 5.070.000 22 Đặt mua
34 Mobifone 0774.11.2013 2.090.000 26 Đặt mua
35 Mobifone 0703.02.2013 5.070.000 18 Đặt mua
36 Mobifone 076.365.2013 820.000 33 Đặt mua
37 Mobifone 0774.68.2013 3.590.000 38 Đặt mua
38 Mobifone 0703.05.2013 5.610.000 21 Đặt mua
39 Mobifone 0797.05.2013 2.010.000 34 Đặt mua
40 Viettel 035.397.2013 1.950.000 33 Đặt mua
41 Viettel 0329.75.2013 1.940.000 32 Đặt mua
42 Vinaphone 0914.12.2013 12.000.000 23 Đặt mua
43 Vinaphone 0813.68.2013 5.000.000 32 Đặt mua
44 Vinaphone 0941.23.2013 5.000.000 25 Đặt mua
45 Vinaphone 0823.06.2013 7.000.000 25 Đặt mua
46 Vinaphone 088886.2013 12.000.000 44 Đặt mua
47 Vinaphone 0829.02.2013 8.000.000 27 Đặt mua
48 Vinaphone 09.1987.2013 8.000.000 40 Đặt mua
49 Vinaphone 0825.08.2013 9.000.000 29 Đặt mua
50 Vinaphone 0888.83.2013 5.000.000 41 Đặt mua
51 Vinaphone 0888.89.2013 5.000.000 47 Đặt mua
52 Vinaphone 094.179.2013 2.500.000 36 Đặt mua
53 Vinaphone 08.29.08.2013 9.900.000 33 Đặt mua
54 Vinaphone 08.2345.2013 7.000.000 28 Đặt mua
55 Vinaphone 09.1979.2013 8.000.000 41 Đặt mua
56 Vinaphone 0947.22.2013 1.900.000 30 Đặt mua
57 Vinaphone 0913.06.2013 12.000.000 25 Đặt mua
58 Vinaphone 0813.05.2013 9.000.000 23 Đặt mua
59 Vinaphone 0911.88.2013 7.000.000 33 Đặt mua
60 Vinaphone 0859.24.2013 1.100.000 34 Đặt mua
61 Vinaphone 0839.81.2013 1.100.000 35 Đặt mua
62 Vinaphone 0852.43.2013 1.100.000 28 Đặt mua
63 Vinaphone 0838.35.2013 1.100.000 33 Đặt mua
64 Mobifone 0904.91.2013 1.220.000 29 Đặt mua
65 Mobifone 07.02.05.2013 6.520.000 20 Đặt mua
66 Mobifone 0904.80.2013 1.220.000 27 Đặt mua
67 Mobifone 07.02.08.2013 6.510.000 23 Đặt mua
68 Mobifone 0904.83.2013 1.445.000 30 Đặt mua
69 Mobifone 07.02.03.2013 6.530.000 18 Đặt mua
70 Vinaphone 0914.51.2013 1.400.000 26 Đặt mua
71 Vinaphone 0889.68.2013 1.400.000 45 Đặt mua
72 Mobifone 0904.92.2013 1.445.000 30 Đặt mua
73 Vinaphone 0913.80.2013 1.400.000 27 Đặt mua
74 Mobifone 0934.49.2013 1.220.000 35 Đặt mua
75 Viettel 0378.66.2013 1.100.000 36 Đặt mua
76 Vinaphone 091.19.2.2013 5.000.000 28 Đặt mua
77 Vietnamobile 0924.19.2013 910.000 31 Đặt mua
78 Viettel 0376.13.2013 910.000 26 Đặt mua
79 Viettel 097.28.7.2013 5.500.000 39 Đặt mua
80 Viettel 0352.73.2013 2.800.000 26 Đặt mua
DMCA.com Protection Status