Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0373.65.2016 960.000đ 33 Đặt mua
2 Viettel 0384.21.2016 960.000đ 27 Đặt mua
3 Viettel 0374.30.2016 960.000đ 26 Đặt mua
4 Viettel 0329.15.2016 960.000đ 29 Đặt mua
5 Viettel 0978.01.08.16 960.000đ 40 Đặt mua
6 Viettel 0377.78.2016 960.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0377.60.2016 960.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 0376.15.11.16 960.000đ 31 Đặt mua
9 Viettel 0356.90.2016 960.000đ 32 Đặt mua
10 Viettel 0363.48.2016 960.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0377.46.2016 960.000đ 36 Đặt mua
12 Viettel 0382.75.2016 960.000đ 34 Đặt mua
13 Viettel 0375.76.2016 960.000đ 37 Đặt mua
14 Viettel 0396.19.2016 960.000đ 37 Đặt mua
15 Viettel 0356.44.2016 960.000đ 31 Đặt mua
16 Viettel 0329.63.2016 960.000đ 32 Đặt mua
17 Viettel 0329.38.2016 960.000đ 34 Đặt mua
18 Viettel 0354.91.2016 960.000đ 31 Đặt mua
19 Viettel 0974.07.09.16 960.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0339.10.10.16 960.000đ 24 Đặt mua
21 Viettel 0979.07.08.16 960.000đ 47 Đặt mua
22 Viettel 0397.57.2016 960.000đ 40 Đặt mua
23 Viettel 0382.29.08.16 960.000đ 39 Đặt mua
24 Viettel 0366.50.2016 960.000đ 29 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3