STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.86.2016 5.000.000đ 42 Đặt mua
2 Viettel 0368.86.2016 6.000.000đ 40 Đặt mua
3 Viettel 0336.95.2016 660.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0328.03.09.16 660.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0355.96.2016 660.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0326.75.2016 660.000đ 32 Đặt mua
7 Viettel 0362.56.2016 660.000đ 31 Đặt mua
8 Viettel 0385.02.2016 660.000đ 27 Đặt mua
9 Viettel 0335.60.2016 660.000đ 26 Đặt mua
10 Viettel 0356.46.2016 660.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0389.80.2016 660.000đ 37 Đặt mua
12 Viettel 0395.23.11.16 660.000đ 31 Đặt mua
13 Viettel 0357.72.2016 660.000đ 33 Đặt mua
14 Viettel 0359.00.2016 660.000đ 26 Đặt mua
15 Viettel 0362.55.2016 660.000đ 30 Đặt mua
16 Viettel 0393.83.2016 660.000đ 35 Đặt mua
17 Viettel 0326.35.2016 660.000đ 28 Đặt mua
18 Viettel 0385.45.2016 660.000đ 34 Đặt mua
19 Viettel 0327.16.11.16 660.000đ 28 Đặt mua
20 Viettel 0328.59.2016 660.000đ 36 Đặt mua
21 Viettel 0355.68.2016 660.000đ 36 Đặt mua
22 Viettel 0376.70.2016 660.000đ 32 Đặt mua
23 Viettel 0385.12.2016 660.000đ 28 Đặt mua
24 Viettel 0383.92.2016 660.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3