Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0385.10.02.16 980.000 26 Đặt mua
2 Viettel 0344.10.09.16 910.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0367.04.01.16 910.000 28 Đặt mua
4 Viettel 0344.20.12.16 910.000 23 Đặt mua
5 Viettel 0352.25.06.16 910.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0343.00.2016 980.000 19 Đặt mua
7 Viettel 0392.10.07.16 840.000 29 Đặt mua
8 Viettel 0368.29.10.16 1.100.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0342.11.10.16 910.000 19 Đặt mua
10 Viettel 0386.37.2016 1.500.000 36 Đặt mua
11 Viettel 0329.74.2016 980.000 34 Đặt mua
12 Viettel 0365.07.06.16 1.600.000 34 Đặt mua
13 Viettel 0367.20.12.16 1.600.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0367.18.01.16 1.600.000 33 Đặt mua
15 Viettel 0376.29.06.16 840.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0385.31.2016 1.270.000 29 Đặt mua
17 Viettel 0362.16.10.16 840.000 26 Đặt mua
18 Viettel 0353.80.2016 1.050.000 28 Đặt mua
19 Viettel 035.33.11116 8.180.000 24 Đặt mua
20 Viettel 0368.19.05.16 850.000 39 Đặt mua
21 Viettel 0332.16.09.16 840.000 31 Đặt mua
22 Viettel 0334.75.2016 1.270.000 31 Đặt mua
23 Viettel 0367.15.02.16 770.000 31 Đặt mua
24 Viettel 0378.22.04.16 770.000 33 Đặt mua
25 Viettel 0335.30.12.16 700.000 24 Đặt mua
26 Viettel 0378.02.01.16 840.000 28 Đặt mua
27 Viettel 0332.21.09.16 700.000 27 Đặt mua
28 Viettel 0372.20.06.16 770.000 27 Đặt mua
29 Viettel 034.33.11116 8.220.000 23 Đặt mua
30 Viettel 0335.04.01.16 770.000 23 Đặt mua
31 Viettel 0392.17.07.16 770.000 36 Đặt mua
32 Viettel 0374.76.2016 1.290.000 36 Đặt mua
33 Viettel 0347.01.04.16 770.000 26 Đặt mua
34 Viettel 0376.17.08.16 770.000 39 Đặt mua
35 Viettel 0326.03.07.16 770.000 28 Đặt mua
36 Viettel 03333.11116 33.200.000 22 Đặt mua
37 Viettel 0378.18.03.16 770.000 37 Đặt mua
38 Viettel 0377.33.2016 1.490.000 32 Đặt mua
39 Viettel 0328.05.2016 8.890.000 27 Đặt mua
40 Viettel 0326.42.2016 1.100.000 26 Đặt mua
41 Viettel 0333.12.05.16 1.680.000 24 Đặt mua
42 Viettel 0399.27.07.16 1.250.000 44 Đặt mua
43 Viettel 0369.7.8.2016 1.230.000 42 Đặt mua
44 Viettel 0375.19.2016 1.100.000 34 Đặt mua
45 Viettel 0372.02.07.16 595.000 28 Đặt mua
46 Viettel 0344.09.01.16 1.015.000 28 Đặt mua
47 Viettel 0385.93.2016 1.250.000 37 Đặt mua
48 Viettel 0338.22.06.16 903.000 31 Đặt mua
49 Viettel 0326.08.07.16 770.000 33 Đặt mua
50 Viettel 0385.19.12.16 903.000 36 Đặt mua
51 Viettel 0356.26.10.16 630.000 30 Đặt mua
52 Viettel 0336.01.12.16 890.000 23 Đặt mua
53 Viettel 0356.12.08.16 1.100.000 32 Đặt mua
54 Viettel 0356.332.016 1.920.000 29 Đặt mua
55 Viettel 0395.111116 15.200.000 28 Đặt mua
56 Viettel 0334.48.2016 1.400.000 31 Đặt mua
57 Viettel 0393.21.08.16 903.000 33 Đặt mua
58 Viettel 0327.15.11.16 987.000 27 Đặt mua
59 Viettel 0383.31.10.16 810.000 26 Đặt mua
60 Viettel 0374.19.02.16 805.000 33 Đặt mua
61 Viettel 033.7.12.2016 2.100.000 25 Đặt mua
62 Viettel 0359.27.1116 1.175.000 35 Đặt mua
63 Viettel 0365.10.12.16 1.250.000 25 Đặt mua
64 Viettel 0365.762.016 1.560.000 36 Đặt mua
65 Viettel 0345.25.07.16 1.212.500 33 Đặt mua
66 Viettel 0338.91.2016 1.100.000 33 Đặt mua
67 Viettel 03.26.06.2016 6.860.000 26 Đặt mua
68 Viettel 0326.12.10.16 820.000 22 Đặt mua
69 Viettel 0359.87.2016 1.280.000 41 Đặt mua
70 Viettel 0336.20.07.16 595.000 28 Đặt mua
71 Viettel 0385.06.02.16 770.000 31 Đặt mua
72 Viettel 0395.23.02.16 630.000 31 Đặt mua
73 Viettel 0386.55.2016 1.290.000 36 Đặt mua
74 Viettel 0328.15.05.16 1.015.000 31 Đặt mua
75 Viettel 0379.02.10.16 1.250.000 29 Đặt mua
76 Viettel 0387.2.6.2016 1.680.000 35 Đặt mua
77 Viettel 0355.05.07.16 630.000 32 Đặt mua
78 Viettel 0332.09.12.16 770.000 27 Đặt mua
79 Viettel 0326.13.11.16 1.100.000 24 Đặt mua
80 Viettel 0336.11.09.16 903.000 30 Đặt mua
DMCA.com Protection Status