Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0327.14.06.16 440.000 30 Đặt mua
2 Viettel 0395.03.08.16 440.000 35 Đặt mua
3 Viettel 0334.09.11.16 440.000 28 Đặt mua
4 Viettel 0327.44.2016 440.000 29 Đặt mua
5 Viettel 0373.43.2016 440.000 29 Đặt mua
6 Viettel 0373.18.03.16 440.000 32 Đặt mua
7 Viettel 0396.90.2016 440.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0378.41.2016 440.000 32 Đặt mua
9 Viettel 0356.12.11.16 440.000 26 Đặt mua
10 Viettel 0375.24.04.16 440.000 32 Đặt mua
11 Viettel 0365.42.2016 440.000 29 Đặt mua
12 Viettel 0345.50.2016 440.000 26 Đặt mua
13 Viettel 0399.26.04.16 440.000 40 Đặt mua
14 Viettel 0328.03.09.16 440.000 32 Đặt mua
15 Viettel 0373.26.2016 440.000 30 Đặt mua
16 Viettel 0334.01.11.16 479.000 20 Đặt mua
17 Viettel 0358.24.11.16 440.000 31 Đặt mua
18 Viettel 0362.20.04.16 440.000 24 Đặt mua
19 Viettel 0396.45.2016 440.000 36 Đặt mua
20 Viettel 0373.47.2016 440.000 33 Đặt mua
21 Viettel 0327.18.02.16 440.000 30 Đặt mua
22 Viettel 0325.34.2016 440.000 26 Đặt mua
23 Viettel 0355.72.2016 440.000 31 Đặt mua
24 Viettel 0384.17.01.16 440.000 31 Đặt mua
25 Viettel 0326.81.2016 440.000 29 Đặt mua
26 Viettel 0352.21.11.16 479.000 22 Đặt mua
27 Viettel 0347.31.11.16 479.000 27 Đặt mua
28 Viettel 0395.37.2016 440.000 36 Đặt mua
29 Viettel 0355.01.11.16 479.000 23 Đặt mua
30 Viettel 0342.19.04.16 440.000 30 Đặt mua
31 Viettel 0375.31.03.16 440.000 29 Đặt mua
32 Viettel 0377.41.2016 440.000 31 Đặt mua
33 Viettel 0343.00.2016 440.000 19 Đặt mua
34 Viettel 0387.19.01.16 490.000 36 Đặt mua
35 Viettel 0359.01.11.16 479.000 27 Đặt mua
36 Viettel 0399.64.2016 440.000 40 Đặt mua
37 Viettel 0356.52.2016 440.000 30 Đặt mua
38 Viettel 0344.08.11.16 440.000 28 Đặt mua
39 Viettel 0356.14.11.16 440.000 28 Đặt mua
40 Viettel 0373.76.2016 440.000 35 Đặt mua
41 Viettel 0394.17.11.16 440.000 33 Đặt mua
42 Viettel 0335.21.11.16 479.000 23 Đặt mua
43 Viettel 0342.95.2016 440.000 32 Đặt mua
44 Viettel 0368.49.2016 440.000 39 Đặt mua
45 Viettel 0356.31.2016 440.000 27 Đặt mua
46 Viettel 0353.11.01.16 479.000 21 Đặt mua
47 Viettel 0384.09.06.16 440.000 37 Đặt mua
48 Viettel 0348.64.2016 490.000 34 Đặt mua
49 Viettel 0334.78.2016 440.000 34 Đặt mua
50 Viettel 0373.46.2016 440.000 32 Đặt mua
51 Viettel 0325.31.07.16 440.000 28 Đặt mua
52 Viettel 0359.01.2016 440.000 27 Đặt mua
53 Viettel 0327.13.11.16 440.000 25 Đặt mua
54 Viettel 0355.21.11.16 479.000 25 Đặt mua
55 Viettel 0383.18.11.16 440.000 32 Đặt mua
56 Viettel 0372.74.2016 440.000 32 Đặt mua
57 Viettel 0356.20.11.16 440.000 25 Đặt mua
58 Viettel 0377.46.2016 440.000 36 Đặt mua
59 Viettel 0327.30.01.16 440.000 23 Đặt mua
60 Viettel 0347.18.11.16 440.000 32 Đặt mua
61 Viettel 0373.10.11.16 440.000 23 Đặt mua
62 Viettel 0343.71.2016 440.000 27 Đặt mua
63 Viettel 0354.09.2016 440.000 30 Đặt mua
64 Viettel 0396.23.11.16 440.000 32 Đặt mua
DMCA.com Protection Status