Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0352.25.06.16 910.000 30 Đặt mua
2 Viettel 0367.04.01.16 910.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0386.37.2016 1.680.000 36 Đặt mua
4 Viettel 0344.10.09.16 910.000 28 Đặt mua
5 Viettel 0344.20.12.16 910.000 23 Đặt mua
6 Viettel 0329.74.2016 980.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0392.10.07.16 840.000 29 Đặt mua
8 Viettel 0363.04.03.16 840.000 26 Đặt mua
9 Viettel 0368.29.10.16 1.100.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0337.02.10.16 979.000 23 Đặt mua
11 Viettel 0328.02.04.16 979.000 26 Đặt mua
12 Viettel 0384.25.06.16 909.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0368.26.03.16 2.380.000 35 Đặt mua
14 Viettel 0397.11.06.16 909.000 34 Đặt mua
15 Viettel 0379.18.02.16 1.690.000 37 Đặt mua
16 Viettel 0357.29.03.16 909.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0336.17.05.16 909.000 32 Đặt mua
18 Viettel 0369.28.04.16 909.000 39 Đặt mua
19 Viettel 0339.07.06.16 1.260.000 35 Đặt mua
20 Viettel 0338.24.2016 1.260.000 29 Đặt mua
21 Viettel 0387.21.01.16 909.000 29 Đặt mua
22 Viettel 0357.67.2016 2.110.000 37 Đặt mua
23 Viettel 0332.14.07.16 909.000 27 Đặt mua
24 Viettel 0373.28.11.16 909.000 32 Đặt mua