Sim Năm Sinh

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0337.26.10.87 390.000 37 Đặt mua
2 Viettel 0346.31.05.89 390.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0356.180.185 390.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0372.30.01.18 850.000 25 Đặt mua
6 Viettel 0335.92.2018 850.000 33 Đặt mua
7 Viettel 038.64.4.1987 1.250.000 50 Đặt mua
8 Viettel 038.606.1978 1.250.000 48 Đặt mua
9 Viettel 034.818.1972 1.100.000 43 Đặt mua
10 Viettel 038.54.7.1987 1.100.000 52 Đặt mua
11 Viettel 03.68.68.1975 4.300.000 53 Đặt mua
12 Viettel 038.64.4.1989 1.680.000 52 Đặt mua
13 Viettel 038.73.8.1981 1.100.000 48 Đặt mua
14 Viettel 038.222.1980 2.200.000 35 Đặt mua
15 Viettel 038.54.7.1982 1.100.000 47 Đặt mua
16 Viettel 039.84.3.1984 1.100.000 49 Đặt mua
17 Viettel 038.85.9.1981 1.100.000 52 Đặt mua
18 Viettel 0385.26.06.14 850.000 35 Đặt mua
19 Viettel 0395.12.02.06 699.000 28 Đặt mua
20 Viettel 0399.21.02.17 990.000 34 Đặt mua
21 Viettel 0343.12.06.03 699.000 22 Đặt mua
22 Viettel 0344.17.07.21 769.000 29 Đặt mua
23 Viettel 0347.64.2018 850.000 35 Đặt mua
24 Viettel 0396.14.1178 629.000 40 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm