Sim Năm Sinh

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0337.26.10.87 390.000 37 Đặt mua
2 Viettel 0346.31.05.89 390.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0356.180.185 390.000 37 Đặt mua
5 Mobifone 0899.05.02.01 489.000 34 Đặt mua
6 Mobifone 0899.06.09.02 489.000 43 Đặt mua
7 Mobifone 0899.07.08.06 489.000 47 Đặt mua
8 Mobifone 0899.06.05.01 489.000 38 Đặt mua
9 Mobifone 0899.01.08.03 489.000 38 Đặt mua
10 Mobifone 0899.07.09.06 489.000 48 Đặt mua
11 Mobifone 0899.06.01.07 489.000 40 Đặt mua
12 Mobifone 0899.06.01.05 489.000 38 Đặt mua
13 Mobifone 0899.05.05.02 489.000 38 Đặt mua
14 Mobifone 0898.01.05.02 489.000 33 Đặt mua
15 Mobifone 0899.02.08.05 489.000 41 Đặt mua
16 Mobifone 0899.02.06.05 489.000 39 Đặt mua
17 Mobifone 0898.02.07.03 489.000 37 Đặt mua
18 Mobifone 0939.13.05.01 489.000 31 Đặt mua
19 Mobifone 0898.01.03.02 489.000 31 Đặt mua
20 Mobifone 0939.13.05.03 489.000 33 Đặt mua
21 Mobifone 0899.05.03.02 489.000 36 Đặt mua
22 Mobifone 0899.05.06.01 489.000 38 Đặt mua
23 Mobifone 0899.05.1100 419.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0964.31.06.81 454.000 38 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm