Sim Năm Sinh

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
2 Mobifone 070.333.1973 2.500.000 36 Đặt mua
3 Mobifone 070.333.1983 2.600.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 079.222.1100 2.900.000 24 Đặt mua
5 Mobifone 079.444.2000 2.250.000 30 Đặt mua
6 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
7 Mobifone 070.333.1972 2.500.000 35 Đặt mua
8 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
9 Viettel 097.111.0303 4.500.000 25 Đặt mua
10 Mobifone 078.333.1979 2.000.000 50 Đặt mua
11 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 36 Đặt mua
12 Mobifone 070.333.1981 2.000.000 35 Đặt mua
13 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
14 Mobifone 0776.79.19.79 4.900.000 62 Đặt mua
15 Mobifone 079.222.0111 2.500.000 25 Đặt mua
16 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 43 Đặt mua
17 Mobifone 070.333.1975 2.650.000 38 Đặt mua
18 Mobifone 070.333.1977 2.650.000 40 Đặt mua
19 Mobifone 070.333.1971 2.500.000 34 Đặt mua
20 Mobifone 070.333.1970 2.500.000 33 Đặt mua
21 Mobifone 079.222.0909 2.200.000 40 Đặt mua
22 Mobifone 079.222.111.3 2.200.000 28 Đặt mua
23 Viettel 0973.07.07.01 2.200.000 34 Đặt mua
24 Mobifone 070.333.1985 2.650.000 39 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm