Sim Năm Sinh

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
2 Vinaphone 091.222.2001 29.000.000 19 Đặt mua
3 Vinaphone 0942.100.100 48.000.000 17 Đặt mua
4 Vinaphone 08.1995.1996 29.000.000 57 Đặt mua
5 Vinaphone 0859.04.04.04 34.000.000 34 Đặt mua
6 Vinaphone 09.1989.1983 20.000.000 57 Đặt mua
7 Vinaphone 08.2222.1986 30.000.000 40 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.18.1188 30.000.000 51 Đặt mua
9 Vinaphone 082.818.1999 40.000.000 55 Đặt mua
10 Vinaphone 08.5678.1993 22.000.000 56 Đặt mua
11 Vinaphone 082.885.1999 20.000.000 59 Đặt mua
12 Vinaphone 08.5678.1994 22.000.000 57 Đặt mua
13 Vinaphone 082.88.11.999 44.000.000 55 Đặt mua
14 Vinaphone 08.5678.1996 22.000.000 59 Đặt mua
15 Vinaphone 08555.31.999 20.000.000 54 Đặt mua
16 Vinaphone 08.1986.1999 35.000.000 60 Đặt mua
17 Vinaphone 085.668.1999 28.000.000 61 Đặt mua
18 Vinaphone 085.979.1999 28.000.000 66 Đặt mua
19 Vinaphone 08.28.06.1999 26.000.000 52 Đặt mua
20 Vinaphone 0828.181.181 22.000.000 38 Đặt mua
21 Vinaphone 083.688.1999 35.000.000 61 Đặt mua
22 Vinaphone 08.5678.1998 22.000.000 61 Đặt mua
23 Vinaphone 08.5678.1990 22.000.000 53 Đặt mua
24 Vinaphone 085.779.1999 20.000.000 64 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm