Sim Năm Sinh

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1978 950.000 41 Đặt mua
2 Mobifone 079.222.1100 2.900.000 24 Đặt mua
3 Mobifone 0703.110.119 1.500.000 23 Đặt mua
4 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000 40 Đặt mua
5 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
6 Mobifone 070.333.1977 2.650.000 40 Đặt mua
7 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 69 Đặt mua
8 Mobifone 079.222.0909 2.200.000 40 Đặt mua
9 Viettel 0981.16.0303 1.600.000 31 Đặt mua
10 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
11 Mobifone 070.333.1975 2.650.000 38 Đặt mua
12 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
13 Mobifone 079.345.2020 1.100.000 32 Đặt mua
14 Mobifone 079.222.0404 1.450.000 30 Đặt mua
15 Mobifone 079.222.0303 1.900.000 28 Đặt mua
16 Mobifone 078.333.2020 980.000 28 Đặt mua
17 Mobifone 079.444.2020 1.150.000 32 Đặt mua
18 Mobifone 070.333.1970 2.500.000 33 Đặt mua
19 Viettel 097.123.0202 7.900.000 26 Đặt mua
20 Mobifone 079.222.1010 1.600.000 24 Đặt mua
21 Mobifone 079.222.111.3 2.200.000 28 Đặt mua
22 Viettel 09.8118.0202 7.900.000 31 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.1971 2.500.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0971.15.0202 1.600.000 27 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm