Sim Năm Sinh

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09.7117.0202 7.300.000 29 Đặt mua
2 Mobifone 078.345.2020 1.100.000 31 Đặt mua
3 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
4 Viettel 097.111.0303 4.500.000 25 Đặt mua
5 Mobifone 070.333.1983 2.600.000 37 Đặt mua
6 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
7 Mobifone 079.222.1010 1.600.000 24 Đặt mua
8 Mobifone 079.222.111.4 1.000.000 29 Đặt mua
9 Mobifone 0703.110.119 1.500.000 23 Đặt mua
10 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
11 Mobifone 0797.79.19.79 10.500.000 65 Đặt mua
12 Mobifone 0704.45.1991 1.300.000 40 Đặt mua
13 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 43 Đặt mua
14 Viettel 0971.16.0505 1.700.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 079.444.2020 1.150.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0784.11.1001 800.000 23 Đặt mua
17 Mobifone 0783.220.222 1.950.000 28 Đặt mua
18 Mobifone 070.333.1984 2.600.000 38 Đặt mua
19 Mobifone 079.8181.979 4.000.000 59 Đặt mua
20 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 28 Đặt mua
21 Mobifone 0776.79.19.79 4.900.000 62 Đặt mua
22 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 28 Đặt mua
23 Mobifone 079.222.0111 2.500.000 25 Đặt mua
24 Mobifone 079.222.111.3 2.200.000 28 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm