Sim Năm Sinh

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
2 Vinaphone 0919.07.08.09 98.000.000 43 Đặt mua
3 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 44 Đặt mua
4 Vinaphone 0822.150.800 770.000 26 Đặt mua
5 Vinaphone 0817.02.02.06 840.000 26 Đặt mua
6 Vinaphone 0947.01.09.97 840.000 46 Đặt mua
7 Vinaphone 094.344.2014 1.680.000 31 Đặt mua
8 Vinaphone 0941.07.1985 3.200.000 44 Đặt mua
9 Vinaphone 0815.17.05.87 770.000 42 Đặt mua
10 Vinaphone 0912.19.04.86 3.200.000 40 Đặt mua
11 Vinaphone 0838.110.612 840.000 30 Đặt mua
12 Vinaphone 0917.22.07.92 2.050.000 39 Đặt mua
13 Vinaphone 0888.07.05.83 2.400.000 47 Đặt mua
14 Vinaphone 0819.05.02.07 700.000 32 Đặt mua
15 Vinaphone 0856.20.03.84 770.000 36 Đặt mua
16 Vinaphone 0839.01.05.91 770.000 36 Đặt mua
17 Vinaphone 0817.270.678 770.000 46 Đặt mua
18 Vinaphone 0941.21.07.92 910.000 35 Đặt mua
19 Vinaphone 0815.17.06.98 770.000 45 Đặt mua
20 Vinaphone 0827.19.10.98 840.000 45 Đặt mua
21 Vinaphone 0825.01.01.93 1.830.000 29 Đặt mua
22 Vinaphone 0816.19.02.85 810.000 40 Đặt mua
23 Vinaphone 0855.150.286 810.000 40 Đặt mua
24 Vinaphone 0839.301.092 770.000 35 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm