Sim Năm Sinh

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0337.26.10.87 390.000 37 Đặt mua
2 Viettel 0356.180.185 390.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0384.96.1977 390.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0372.30.01.18 850.000 25 Đặt mua
5 Viettel 0335.92.2018 850.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0346.31.05.89 390.000 39 Đặt mua
7 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 44 Đặt mua
8 Viettel 0981.981.981 399.000.000 54 Đặt mua
9 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
10 Vinaphone 0919.07.08.09 98.000.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0986.11.11.99 77.000.000 45 Đặt mua
12 Vinaphone 0946.240.504 629.000 34 Đặt mua
13 Vinaphone 0913.06.02.90 2.590.000 30 Đặt mua
14 Vinaphone 0944.23.2014 790.000 29 Đặt mua
15 Vinaphone 0818.29.03.82 664.000 41 Đặt mua
16 Vinaphone 0839.03.01.07 664.000 31 Đặt mua
17 Vinaphone 0946.180.906 629.000 43 Đặt mua
18 Vinaphone 0832.130.288 664.000 35 Đặt mua
19 Vinaphone 0858.33.1998 2.390.000 54 Đặt mua
20 Vinaphone 0942.130.779 1.290.000 42 Đặt mua
21 Vinaphone 08.5855.1990 3.590.000 50 Đặt mua
22 Vinaphone 0833.57.2011 1.590.000 30 Đặt mua
23 Vinaphone 0945.090.301 629.000 31 Đặt mua
24 Vinaphone 0945.28.03.11 629.000 33 Đặt mua
25 Vinaphone 0945.18.2013 2.090.000 33 Đặt mua
26 Vinaphone 0822.17.02.93 629.000 34 Đặt mua
27 Vinaphone 08.28.04.1986 12.000.000 46 Đặt mua
28 Vinaphone 0943.24.05.99 1.190.000 45 Đặt mua
29 Vinaphone 0944.040.900 629.000 30 Đặt mua
30 Vinaphone 0822.31.1978 1.190.000 41 Đặt mua
31 Vinaphone 0812.17.02.89 629.000 38 Đặt mua
32 Vinaphone 08.18.12.1972 7.450.000 39 Đặt mua
33 Vinaphone 0827.250.678 664.000 45 Đặt mua
34 Vinaphone 0815.14.01.93 629.000 32 Đặt mua
35 Vinaphone 0818.25.02.85 629.000 39 Đặt mua
36 Vinaphone 08.22.10.1993 12.000.000 35 Đặt mua
37 Vinaphone 0946.71.2010 1.290.000 30 Đặt mua
38 Vinaphone 0826.09.12.89 890.000 45 Đặt mua
39 Vinaphone 0943.22.12.99 1.190.000 41 Đặt mua
40 Vinaphone 0836.04.04.94 1.090.000 38 Đặt mua
41 Vinaphone 0946.08.01.06 629.000 34 Đặt mua
42 Vinaphone 0833.06.11.91 629.000 32 Đặt mua
43 Vinaphone 0814.02.07.08 664.000 30 Đặt mua
44 Vinaphone 0917.11.05.87 2.190.000 39 Đặt mua
45 Vinaphone 0886.15.12.90 790.000 40 Đặt mua
46 Vinaphone 0944.29.02.93 699.000 42 Đặt mua
47 Vinaphone 0835.68.1972 1.890.000 49 Đặt mua
48 Vinaphone 0836.27.0880 790.000 42 Đặt mua
49 Vinaphone 0838.070.388 699.000 45 Đặt mua
50 Vinaphone 0819.05.05.83 1.290.000 39 Đặt mua
51 Vinaphone 0839.69.1977 2.190.000 59 Đặt mua
52 Vinaphone 0819.26.07.91 664.000 43 Đặt mua
53 Vinaphone 0835.93.2013 1.990.000 34 Đặt mua
54 Vinaphone 0889.88.2006 4.950.000 49 Đặt mua
55 Vinaphone 0823.04.01.09 990.000 27 Đặt mua
56 Vinaphone 0815.14.10.96 629.000 35 Đặt mua
57 Vinaphone 0889.060.279 990.000 49 Đặt mua
58 Vinaphone 0854.08.09.10 2.190.000 35 Đặt mua
59 Vinaphone 0812.56.1972 990.000 41 Đặt mua
60 Vinaphone 0835.23.05.98 629.000 43 Đặt mua
61 Vinaphone 0942.20.02.81 699.000 28 Đặt mua
62 Vinaphone 0827.27.12.86 699.000 43 Đặt mua
63 Vinaphone 0825.05.05.96 1.290.000 40 Đặt mua
64 Vinaphone 0835.0909.78 1.790.000 49 Đặt mua
65 Vinaphone 0949.11.04.83 699.000 39 Đặt mua
66 Vinaphone 0819.14.06.83 629.000 40 Đặt mua
67 Vinaphone 0817.101.183 629.000 30 Đặt mua
68 Vinaphone 0835.13.09.97 629.000 45 Đặt mua
69 Vinaphone 0825.21.09.91 629.000 37 Đặt mua
70 Vinaphone 08.25.12.1991 12.000.000 38 Đặt mua
71 Vinaphone 0822.041.284 629.000 31 Đặt mua
72 Vinaphone 0859.130.379 629.000 45 Đặt mua
73 Vinaphone 0888.15.01.83 2.390.000 42 Đặt mua
74 Vinaphone 0914.25.11.86 2.490.000 37 Đặt mua
75 Vinaphone 0856.26.10.93 664.000 40 Đặt mua
76 Vinaphone 0886.03.09.96 1.190.000 49 Đặt mua
77 Vinaphone 0917.17.05.97 1.990.000 46 Đặt mua
78 Vinaphone 0823.02.01.85 629.000 29 Đặt mua
79 Vinaphone 0857.130.687 629.000 45 Đặt mua
80 Vinaphone 0815.270.292 629.000 36 Đặt mua
Mọi người cũng tìm kiếm