Sim Ngũ Quý 0 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.558.339 630.000 49 Đặt mua
2 Gmobile 0598.1999.75 630.000 62 Đặt mua
3 Gmobile 0598.1998.11 600.000 51 Đặt mua
4 Gmobile 0598.1998.97 600.000 65 Đặt mua
5 Vietnamobile 0564.112.332 700.000 27 Đặt mua
6 Vietnamobile 0566.773.678 770.000 55 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.09.1994 980.000 47 Đặt mua
8 Vietnamobile 0564.1133.86 1.100.000 37 Đặt mua
9 Vietnamobile 0589.26.11.96 630.000 47 Đặt mua
10 Vietnamobile 0587.818.368 980.000 54 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.39.29.79 840.000 55 Đặt mua
12 Vietnamobile 0564.112.579 700.000 40 Đặt mua
13 Vietnamobile 0566.56.39.68 700.000 54 Đặt mua
14 Vietnamobile 0563.51.5115 630.000 32 Đặt mua
15 Vietnamobile 0586.855.988 600.000 62 Đặt mua
16 Vietnamobile 0563.378.788 630.000 55 Đặt mua
17 Vietnamobile 0587.885.779 700.000 64 Đặt mua
18 Gmobile 0598.1998.20 600.000 51 Đặt mua
19 Vietnamobile 0564.11.7379 600.000 43 Đặt mua
20 Vietnamobile 0583.32.6768 600.000 48 Đặt mua
21 Vietnamobile 0583.567.539 700.000 51 Đặt mua
22 Vietnamobile 0567.411.466 600.000 40 Đặt mua
23 Vietnamobile 0583.46.1988 980.000 52 Đặt mua
24 Vietnamobile 0589.18.16.18 1.100.000 47 Đặt mua