Sim Ngũ Quý 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0583.367.468 630.000 50 Đặt mua
2 Vietnamobile 0583.90.91.98 700.000 52 Đặt mua
3 Vietnamobile 0566.40.8884 630.000 49 Đặt mua
4 Vietnamobile 0587.816.916 700.000 51 Đặt mua
5 Vietnamobile 0583.17.5568 630.000 48 Đặt mua
6 Gmobile 05.993.999.30 770.000 56 Đặt mua
7 Vietnamobile 0564.10.1979 980.000 42 Đặt mua
8 Vietnamobile 0584.837.579 630.000 56 Đặt mua
9 Vietnamobile 0567.718.788 600.000 57 Đặt mua
10 Vietnamobile 0583.467.468 700.000 51 Đặt mua
11 Vietnamobile 0583.26.1568 700.000 44 Đặt mua
12 Vietnamobile 0584.86.32.86 630.000 50 Đặt mua
13 Vietnamobile 0566.755.399 600.000 55 Đặt mua
14 Vietnamobile 0583.838.539 630.000 52 Đặt mua
15 Vietnamobile 058.9999.824 840.000 63 Đặt mua
16 Gmobile 0598.1999.05 630.000 55 Đặt mua
17 Vietnamobile 0589.2299.68 980.000 58 Đặt mua
18 Gmobile 05.993.999.54 770.000 62 Đặt mua
19 Vietnamobile 0564.11.09.11 700.000 28 Đặt mua
20 Vietnamobile 0564.08.1987 980.000 48 Đặt mua
21 Vietnamobile 0587.647.746 700.000 54 Đặt mua
22 Vietnamobile 0586.82.2979 700.000 56 Đặt mua
23 Vietnamobile 0563.533.188 600.000 42 Đặt mua
24 Vietnamobile 0583.133.137 600.000 34 Đặt mua