Sim Ngũ Quý 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0898.87.3355 1.000.000 56 Đặt mua
2 Mobifone 089.888.4554 1.200.000 59 Đặt mua
3 Mobifone 089.887.4400 1.000.000 48 Đặt mua
4 Mobifone 0898.868.865 3.000.000 66 Đặt mua
5 Mobifone 089.887.8448 1.000.000 64 Đặt mua
6 Mobifone 0898.87.9559 1.500.000 68 Đặt mua
7 Mobifone 0898.86.8877 1.500.000 69 Đặt mua
8 Mobifone 0898.87.2552 800.000 54 Đặt mua
9 Mobifone 0898.87.2211 800.000 46 Đặt mua
10 Mobifone 0898.87.3993 1.300.000 64 Đặt mua
11 Mobifone 0898.86.9944 1.000.000 65 Đặt mua
12 Mobifone 0898.874.777 2.500.000 65 Đặt mua
13 Mobifone 0898.87.5445 1.000.000 58 Đặt mua
14 Mobifone 0898.878.872 1.700.000 65 Đặt mua
15 Mobifone 0898.87.2442 800.000 52 Đặt mua
16 Mobifone 089.888.4334 1.200.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 0898.876.777 5.500.000 67 Đặt mua
18 Mobifone 0898.87.0077 1.000.000 54 Đặt mua
19 Mobifone 089.887.6644 1.000.000 60 Đặt mua
20 Mobifone 0898.87.0044 800.000 48 Đặt mua
21 Mobifone 0898.87.6600 1.000.000 52 Đặt mua
22 Mobifone 0898.87.5500 1.000.000 50 Đặt mua
23 Mobifone 0898.870.246 800.000 52 Đặt mua
24 Mobifone 089.888.0220 1.700.000 45 Đặt mua