Sim Ngũ Quý 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.999.000.6 2.900.000 48 Đặt mua
2 Mobifone 0789.92.9889 3.300.000 69 Đặt mua
3 Mobifone 0786.77.99.55 2.500.000 63 Đặt mua
4 Mobifone 070.333.1972 2.500.000 35 Đặt mua
5 Viettel 09.8118.5522 4.000.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 078.333.777.5 2.250.000 50 Đặt mua
7 Mobifone 0708.99.33.44 2.500.000 47 Đặt mua
8 Mobifone 0783.22.00.55 2.250.000 32 Đặt mua
9 Mobifone 079.444.3355 2.300.000 44 Đặt mua
10 Mobifone 07.69.69.69.87 3.000.000 67 Đặt mua
11 Mobifone 078.999.333.1 3.300.000 52 Đặt mua
12 Mobifone 0792.224.333 2.500.000 35 Đặt mua
13 Mobifone 0703.11.6161 2.300.000 26 Đặt mua
14 Mobifone 07.68.68.68.26 5.000.000 57 Đặt mua
15 Mobifone 0703.11.00.66 2.250.000 24 Đặt mua
16 Mobifone 078.333.888.4 2.000.000 52 Đặt mua
17 Mobifone 078.999.555.4 2.900.000 61 Đặt mua
18 Mobifone 0703.33.77.00 2.150.000 30 Đặt mua
19 Mobifone 079.444.2111 2.050.000 33 Đặt mua
20 Mobifone 07.6969.6226 2.200.000 53 Đặt mua
21 Mobifone 07.69.69.69.83 3.500.000 63 Đặt mua
22 Mobifone 079.777.555.9 4.050.000 61 Đặt mua
23 Mobifone 07.9779.2299 2.600.000 61 Đặt mua
24 Mobifone 0708.33.11.22 2.250.000 27 Đặt mua