Sim Ngũ Quý 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.68.68.68.15 5.000.000 55 Đặt mua
2 Mobifone 07.67.67.67.32 5.500.000 51 Đặt mua
3 Viettel 096.123.2277 5.700.000 39 Đặt mua
4 Mobifone 07.68.68.68.94 5.500.000 62 Đặt mua
5 Mobifone 078.333.6879 5.800.000 54 Đặt mua
6 Mobifone 07.67.67.67.04 7.700.000 50 Đặt mua
7 Viettel 096.123.0077 5.700.000 35 Đặt mua
8 Mobifone 07.68.68.68.87 5.500.000 64 Đặt mua
9 Mobifone 0789.91.8668 6.900.000 62 Đặt mua
10 Mobifone 07.68.68.68.50 5.000.000 54 Đặt mua
11 Mobifone 079.777.1133 5.800.000 45 Đặt mua
12 Mobifone 079.777.111.7 5.800.000 47 Đặt mua
13 Mobifone 07.67.67.67.21 5.500.000 49 Đặt mua
14 Viettel 097.123.0202 7.900.000 26 Đặt mua
15 Mobifone 07.6767.6464 5.800.000 53 Đặt mua
16 Mobifone 0898.876.777 5.500.000 67 Đặt mua
17 Mobifone 07.67.67.67.94 5.000.000 59 Đặt mua
18 Mobifone 07.68.68.68.34 5.500.000 56 Đặt mua
19 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
20 Mobifone 07.6868.7575 5.800.000 59 Đặt mua
21 Viettel 09.6116.2277 5.700.000 41 Đặt mua
22 Mobifone 07.9999.1113 6.900.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 07.67.67.67.20 6.150.000 48 Đặt mua
24 Mobifone 078.34567.39 8.800.000 52 Đặt mua