Sim Ngũ Quý 1 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 30 Đặt mua
2 Mobifone 0789.86.4747 1.700.000 60 Đặt mua
3 Mobifone 0789.86.0055 1.100.000 48 Đặt mua
4 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 36 Đặt mua
5 Mobifone 0797.17.1188 1.000.000 49 Đặt mua
6 Mobifone 070.888.666.0 3.500.000 49 Đặt mua
7 Mobifone 07.8989.2244 1.600.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0971.55.0202 2.500.000 31 Đặt mua
9 Mobifone 0786.77.99.22 2.500.000 57 Đặt mua
10 Mobifone 0703.33.44.00 2.050.000 24 Đặt mua
11 Mobifone 078.345.6677 1.600.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 07.8989.5050 2.050.000 51 Đặt mua
13 Mobifone 079.444.9898 1.500.000 62 Đặt mua
14 Mobifone 079.868.5588 2.300.000 64 Đặt mua
15 Mobifone 078.666.2772 1.200.000 51 Đặt mua
16 Mobifone 079.818.8877 1.200.000 63 Đặt mua
17 Mobifone 0708.33.1616 1.500.000 35 Đặt mua
18 Mobifone 078.333.000.8 1.900.000 32 Đặt mua
19 Mobifone 0707.75.3737 1.000.000 46 Đặt mua
20 Mobifone 078.345.2299 1.700.000 49 Đặt mua
21 Mobifone 0703.11.6767 1.300.000 38 Đặt mua
22 Mobifone 070.3337.444 1.600.000 35 Đặt mua
23 Mobifone 079.7172.333 1.900.000 42 Đặt mua
24 Mobifone 0764.00.9898 1.100.000 51 Đặt mua