Sim Ngũ Quý 1 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0977.335.192 490.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0965.463.872 490.000 50 Đặt mua
3 Viettel 0967.185.900 490.000 45 Đặt mua
4 Viettel 0969.416.780 490.000 50 Đặt mua
5 Viettel 0973.011.654 490.000 36 Đặt mua
6 Viettel 0976.284.853 490.000 52 Đặt mua
7 Viettel 096.123.1830 490.000 33 Đặt mua
8 Viettel 0988.643.759 490.000 59 Đặt mua
9 Viettel 0981.918.094 490.000 49 Đặt mua
10 Viettel 09.7173.4041 490.000 36 Đặt mua
11 Viettel 0963.001.452 490.000 30 Đặt mua
12 Viettel 098.4.10.1961 490.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0973.74.9931 490.000 52 Đặt mua
14 Viettel 0985.571.875 490.000 55 Đặt mua
15 Viettel 0961.403.790 490.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0967.54.50.35 490.000 44 Đặt mua
17 Viettel 0962.820.157 490.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0967.62.59.03 490.000 47 Đặt mua
19 Viettel 0977.532.249 490.000 48 Đặt mua
20 Viettel 0967.462.776 490.000 54 Đặt mua
21 Viettel 0971.902.877 490.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0971.157.542 490.000 41 Đặt mua
23 Viettel 0969.049.034 490.000 44 Đặt mua
24 Viettel 0971.849.642 490.000 50 Đặt mua