Sim Ngũ Quý 1 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0765.05.7711 800.000 39 Đặt mua
2 Mobifone 078.666.222.5 2.150.000 44 Đặt mua
3 Mobifone 089.887.6644 1.000.000 60 Đặt mua
4 Mobifone 0784.58.5522 1.000.000 46 Đặt mua
5 Mobifone 078.333.0404 1.100.000 32 Đặt mua
6 Mobifone 0783.22.5757 1.100.000 46 Đặt mua
7 Mobifone 070.333.2552 1.600.000 30 Đặt mua
8 Mobifone 0898.879.888 25.000.000 73 Đặt mua
9 Mobifone 0703.22.99.44 1.700.000 40 Đặt mua
10 Mobifone 079.444.7070 1.300.000 42 Đặt mua
11 Mobifone 0789.996.555 5.700.000 63 Đặt mua
12 Mobifone 0792.56.7887 1.100.000 59 Đặt mua
13 Mobifone 0703.32.1616 950.000 29 Đặt mua
14 Mobifone 079.222.3.555 5.900.000 40 Đặt mua
15 Mobifone 079.345.2277 1.200.000 46 Đặt mua
16 Mobifone 078.368.7171 950.000 48 Đặt mua
17 Mobifone 07.67.67.67.34 3.800.000 53 Đặt mua
18 Mobifone 076.45678.39 8.000.000 55 Đặt mua
19 Mobifone 0789.91.3636 1.450.000 52 Đặt mua
20 Mobifone 0798.58.1212 1.550.000 43 Đặt mua
21 Mobifone 0708.69.7887 980.000 60 Đặt mua
22 Mobifone 079.777.3883 1.470.000 59 Đặt mua
23 Mobifone 079.444.3883 950.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 078.333.222.0 1.890.000 30 Đặt mua