Sim Ngũ Quý 2 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0962.081.029 490.000 37 Đặt mua
2 Viettel 0986.831.465 490.000 50 Đặt mua
3 Viettel 0968.235.294 490.000 48 Đặt mua
4 Viettel 0985.628.400 490.000 42 Đặt mua
5 Viettel 0962.820.157 490.000 40 Đặt mua
6 Viettel 0982.271.875 490.000 49 Đặt mua
7 Viettel 0972.144.350 490.000 35 Đặt mua
8 Viettel 098.123.5837 490.000 46 Đặt mua
9 Viettel 0961.914.206 490.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0975.760.312 490.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0983.236.851 490.000 45 Đặt mua
12 Viettel 0961.411.070 490.000 29 Đặt mua
13 Viettel 0967.103.482 490.000 40 Đặt mua
14 Viettel 0971.547.910 490.000 43 Đặt mua
15 Viettel 0968.380.274 490.000 47 Đặt mua
16 Viettel 0974.574.434 490.000 47 Đặt mua
17 Viettel 0978.706.521 490.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0969.398.418 490.000 57 Đặt mua
19 Viettel 0966.917.010 490.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0979.918.721 490.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0975.378.173 490.000 50 Đặt mua
22 Viettel 0985.951.475 490.000 53 Đặt mua
23 Viettel 0961.42.1002 490.000 25 Đặt mua
24 Viettel 0978.407.035 490.000 43 Đặt mua