Sim Ngũ Quý 2 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0765.22.11.44 790.000 32 Đặt mua
2 Mobifone 0794.44.22.33 790.000 38 Đặt mua
3 Mobifone 0703.33.11.77 790.000 32 Đặt mua
4 Mobifone 0786.77.88.33 790.000 57 Đặt mua
5 Mobifone 0708.33.00.22 790.000 25 Đặt mua
6 Mobifone 0703.22.33.00 790.000 20 Đặt mua
7 Mobifone 0783.22.99.66 890.000 52 Đặt mua
8 Mobifone 0783.22.99.11 790.000 42 Đặt mua
9 Mobifone 0792.666.511 390.000 43 Đặt mua
10 Mobifone 0789.99.33.44 890.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 0784.33.66.22 790.000 41 Đặt mua
12 Mobifone 0783.33.99.66 890.000 54 Đặt mua
13 Mobifone 0708.88.11.44 690.000 41 Đặt mua
14 Mobifone 0703.22.66.44 790.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 0703.22.88.11 790.000 32 Đặt mua
16 Mobifone 0708.99.33.77 890.000 53 Đặt mua
17 Mobifone 0792.666.211 390.000 40 Đặt mua
18 Mobifone 0792.33.22.77 790.000 42 Đặt mua
19 Mobifone 0764.22.00.99 790.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 0794.44.33.55 790.000 44 Đặt mua
21 Mobifone 0797.77.11.55 990.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 0703.22.77.00 790.000 28 Đặt mua
23 Mobifone 0784.33.66.55 790.000 47 Đặt mua
24 Mobifone 0789.99.44.77 890.000 64 Đặt mua