Sim Ngũ Quý 2 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.600.600 20.000.000 35 Đặt mua
2 iTelecom 0878.800.800 20.000.000 39 Đặt mua
3 iTelecom 0878.500.500 20.000.000 33 Đặt mua
4 iTelecom 0878.300.300 20.000.000 29 Đặt mua
5 iTelecom 0874.66.43.66 587.000 50 Đặt mua
6 iTelecom 087.468.75.75 587.000 57 Đặt mua
7 iTelecom 0874.66.5553 419.000 49 Đặt mua
8 iTelecom 087.468.72.72 587.000 51 Đặt mua
9 iTelecom 0876.73.2016 889.000 40 Đặt mua
10 iTelecom 0878.383.815 789.000 51 Đặt mua
11 iTelecom 0879.599.379 840.000 66 Đặt mua
12 iTelecom 0878.390.678 889.000 56 Đặt mua
13 iTelecom 0879.35.2626 980.000 48 Đặt mua
14 iTelecom 0877.14.10.97 910.000 44 Đặt mua
15 iTelecom 0877.988.838 789.000 66 Đặt mua
16 iTelecom 0877.117.379 750.000 50 Đặt mua
17 iTelecom 0879.034.168 740.000 46 Đặt mua
18 iTelecom 0878.383.566 789.000 54 Đặt mua
19 iTelecom 0878.4444.61 1.600.000 46 Đặt mua
20 iTelecom 0877.119.896 750.000 56 Đặt mua
21 iTelecom 0878.772.775 789.000 58 Đặt mua
22 iTelecom 0879.6868.41 980.000 57 Đặt mua
23 iTelecom 0878.888.980 2.600.000 64 Đặt mua
24 iTelecom 0879.556.456 840.000 55 Đặt mua