Sim Ngũ Quý 2 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 096.2222255 68.000.000 35 Đặt mua
2 Viettel 096.22222.11 36.000.000 27 Đặt mua
3 Viettel 03.83.222227 17.700.000 31 Đặt mua
4 Viettel 0973.222220 45.000.000 29 Đặt mua
5 Viettel 0346.222223 15.200.000 26 Đặt mua
6 Viettel 0379.222220 9.360.000 29 Đặt mua
7 Viettel 0358.222221 15.300.000 27 Đặt mua
8 Viettel 035.22222.72 20.000.000 27 Đặt mua
9 Viettel 035.22222.42 9.950.000 24 Đặt mua
10 Viettel 0334.222227 9.140.000 27 Đặt mua
11 Viettel 035.22222.87 13.100.000 33 Đặt mua
12 Viettel 038.22222.85 12.000.000 34 Đặt mua
13 Viettel 035.22222.95 16.300.000 32 Đặt mua
14 Viettel 0344.222221 7.840.000 22 Đặt mua
15 Viettel 0389.2222.27 25.000.000 37 Đặt mua
16 Viettel 035.22222.78 16.300.000 33 Đặt mua
17 Viettel 0357.222220 15.300.000 25 Đặt mua
18 Viettel 0356.222227 15.800.000 31 Đặt mua
19 Viettel 0356.222228 27.900.000 32 Đặt mua
20 Viettel 0375.222224 11.400.000 29 Đặt mua
21 Viettel 035.22222.93 17.600.000 30 Đặt mua
22 Viettel 097.22222.51 14.200.000 32 Đặt mua
23 Viettel 0968.22222.0 67.500.000 33 Đặt mua
24 Viettel 0355.222229 17.600.000 32 Đặt mua