Sim Ngũ Quý 3 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 078.666.2288 4.750.000 53 Đặt mua
2 Mobifone 0703.11.0909 1.200.000 30 Đặt mua
3 Mobifone 0708.65.1177 750.000 42 Đặt mua
4 Mobifone 0789.86.4949 1.200.000 64 Đặt mua
5 Mobifone 078.666.3311 2.250.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 079.777.2121 1.800.000 43 Đặt mua
7 Mobifone 0783.455.444 1.200.000 44 Đặt mua
8 Mobifone 0708.33.4646 950.000 41 Đặt mua
9 Mobifone 0783.22.7575 1.100.000 46 Đặt mua
10 Viettel 0971.35.3131 2.400.000 33 Đặt mua
11 Mobifone 0898.876.777 5.500.000 67 Đặt mua
12 Mobifone 089.888.1221 2.000.000 47 Đặt mua
13 Mobifone 078.999.111.2 2.450.000 47 Đặt mua
14 Mobifone 07.8585.6677 2.500.000 59 Đặt mua
15 Mobifone 0707.74.9797 1.100.000 57 Đặt mua
16 Mobifone 0703.32.6699 1.200.000 45 Đặt mua
17 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
18 Mobifone 0703.27.5959 1.000.000 47 Đặt mua
19 Mobifone 07.6969.9955 1.500.000 65 Đặt mua
20 Mobifone 0789.92.6060 1.150.000 47 Đặt mua
21 Mobifone 07.0440.5995 1.100.000 43 Đặt mua
22 Mobifone 078.345.0505 1.200.000 37 Đặt mua
23 Mobifone 079.444.9966 2.100.000 58 Đặt mua
24 Mobifone 070.333.888.2 2.250.000 42 Đặt mua