Sim Ngũ Quý 3 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Máy bàn 024.22.06.06.06 20.000.000 28 Đặt mua
2 Máy bàn 028.2231.4400 2.830.000 26 Đặt mua
3 Máy bàn 024.2218.5533 2.630.000 35 Đặt mua
4 Máy bàn 028.2249.5353 2.830.000 43 Đặt mua
5 Máy bàn 028.2268.6600 2.830.000 40 Đặt mua
6 Máy bàn 028.2203.3366 2.830.000 35 Đặt mua
7 Máy bàn 024.6670.7474 2.630.000 47 Đặt mua
8 Máy bàn 024.2248.3434 2.630.000 36 Đặt mua
9 Máy bàn 024.2248.6565 2.630.000 44 Đặt mua
10 Máy bàn 024.6328.9595 2.630.000 53 Đặt mua
11 Máy bàn 024.6670.9922 2.630.000 47 Đặt mua
12 Máy bàn 024.2243.2277 2.630.000 35 Đặt mua
13 Máy bàn 024.2215.1357 2.630.000 32 Đặt mua
14 Máy bàn 028.2212.8822 2.830.000 37 Đặt mua
15 Máy bàn 024.2234.7733 2.630.000 37 Đặt mua
16 Máy bàn 024.2260.6565 2.630.000 38 Đặt mua
17 Máy bàn 028.22.194194 2.940.000 42 Đặt mua
18 Máy bàn 024.2269.3666 2.630.000 46 Đặt mua
19 Máy bàn 024.2261.1166 2.630.000 31 Đặt mua
20 Máy bàn 024.6290.0666 2.630.000 41 Đặt mua
21 Máy bàn 028.22699991 2.720.000 57 Đặt mua
22 Máy bàn 028.2248.4499 2.830.000 52 Đặt mua
23 Máy bàn 028.2261.7474 2.830.000 43 Đặt mua
24 Máy bàn 024.22.339922 2.740.000 38 Đặt mua