Sim Ngũ Quý 3 Giữa

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.33333.902 2.490.000 34 Đặt mua
2 Vinaphone 0817.33333.0 4.950.000 31 Đặt mua
3 Vinaphone 0842.333331 4.590.000 30 Đặt mua
4 Vinaphone 084.33333.59 4.290.000 41 Đặt mua
5 Vinaphone 08.33333.517 2.390.000 36 Đặt mua
6 Vinaphone 0827.33333.4 4.950.000 36 Đặt mua
7 Vinaphone 0854.33333.5 4.950.000 37 Đặt mua
8 Vinaphone 08533333.25 2.470.000 35 Đặt mua
9 Viettel 0.33333.2810 3.140.000 26 Đặt mua
10 Vinaphone 08.33333.067 2.050.000 36 Đặt mua
11 Vinaphone 08.33333.020 3.500.000 25 Đặt mua
12 Vinaphone 08.33333.867 3.000.000 44 Đặt mua
13 Vinaphone 08.33333.807 3.000.000 38 Đặt mua
14 Vinaphone 0825.33333.7 5.000.000 37 Đặt mua
15 Vinaphone 08.33333.591 2.500.000 38 Đặt mua
16 Vinaphone 083.3333.221 3.000.000 28 Đặt mua
17 Vinaphone 083.3333.956 3.000.000 43 Đặt mua
18 Vinaphone 08.33333.932 3.500.000 37 Đặt mua
19 Vinaphone 082.33333.60 4.000.000 31 Đặt mua
20 Vinaphone 08.33333.847 3.000.000 42 Đặt mua
21 Vinaphone 08.33333.114 5.000.000 29 Đặt mua
22 Vinaphone 085.33333.82 3.500.000 38 Đặt mua
23 Vinaphone 08.33333.016 3.500.000 30 Đặt mua
24 Vinaphone 08.33333.258 5.000.000 38 Đặt mua