Sim Ngũ Quý 4 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0829.81.9999 120.000.000 64 Đặt mua
2 Vinaphone 0856.00.3333 35.000.000 31 Đặt mua
3 Vinaphone 0915.77.00.55 7.500.000 39 Đặt mua
4 Vinaphone 09.1234.3333 299.000.000 31 Đặt mua
5 Vinaphone 0919.66.3366 99.000.000 49 Đặt mua
6 Vinaphone 091.1188999 188.000.000 55 Đặt mua
7 Vinaphone 09122.99999 2.222.000.000 59 Đặt mua
8 Vinaphone 0917.556688 125.000.000 55 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.89.89.89 468.000.000 69 Đặt mua
10 Vinaphone 0915.89.5555 199.000.000 52 Đặt mua
11 Vinaphone 0916.277.999 79.000.000 59 Đặt mua
12 Vinaphone 0919.333.777 255.000.000 49 Đặt mua
13 Vinaphone 0943.666.999 310.000.000 61 Đặt mua
14 Vinaphone 0916.84.7777 105.000.000 56 Đặt mua
15 Vinaphone 091.3339999 1.799.000.000 55 Đặt mua
16 Vinaphone 0919.58.6666 345.000.000 56 Đặt mua
17 Vinaphone 0919.377.999 99.000.000 63 Đặt mua
18 Vinaphone 0948.22.66.99 40.000.000 55 Đặt mua
19 Vinaphone 085.8899999 799.000.000 74 Đặt mua
20 Vinaphone 0946.90.90.90 160.000.000 46 Đặt mua
21 Vinaphone 0915.155.999 110.000.000 53 Đặt mua
22 Vinaphone 0919.313.666 55.000.000 44 Đặt mua
23 Vinaphone 0916.24.1666 18.000.000 41 Đặt mua
24 Vinaphone 091.345.1111 115.000.000 26 Đặt mua