Sim Ngũ Quý 4 Đầu Số 07

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.888.6644 2.900.000 60 Đặt mua
2 Mobifone 079.444.1010 950.000 30 Đặt mua
3 Mobifone 0783.22.5858 1.500.000 48 Đặt mua
4 Mobifone 079.888.999.1 10.500.000 68 Đặt mua
5 Mobifone 0764.09.6060 1.150.000 38 Đặt mua
6 Mobifone 0708.99.44.55 2.500.000 51 Đặt mua
7 Mobifone 089887.555.9 1.000.000 64 Đặt mua
8 Viettel 0971.60.6600 4.000.000 35 Đặt mua
9 Mobifone 0703.22.0404 800.000 22 Đặt mua
10 Mobifone 078.368.8484 1.200.000 56 Đặt mua
11 Mobifone 070.333.5775 1.200.000 40 Đặt mua
12 Mobifone 0898.868.861 3.000.000 62 Đặt mua
13 Mobifone 0703.11.0202 1.200.000 16 Đặt mua
14 Mobifone 0765.22.11.44 2.100.000 32 Đặt mua
15 Mobifone 0704.45.2002 1.000.000 24 Đặt mua
16 Mobifone 078.999.7337 1.200.000 62 Đặt mua
17 Mobifone 07.9998.8080 1.500.000 58 Đặt mua
18 Mobifone 0703.16.5858 900.000 43 Đặt mua
19 Mobifone 0708.33.11.00 2.150.000 23 Đặt mua
20 Mobifone 079.222.1444 1.800.000 35 Đặt mua
21 Mobifone 0765.59.1199 1.100.000 52 Đặt mua
22 Mobifone 0789.92.9988 1.800.000 69 Đặt mua
23 Mobifone 070.333.111.9 2.500.000 28 Đặt mua
24 Mobifone 0703.11.00.33 1.700.000 18 Đặt mua