Sim Ngũ Quý 5 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0869.579.818 1.300.000 61 Đặt mua
2 Mobifone 0783.57.5656 1.300.000 52 Đặt mua
3 Mobifone 0783.53.5858 1.700.000 52 Đặt mua
4 Mobifone 0765.22.1212 1.800.000 28 Đặt mua
5 Mobifone 078.666.5775 1.150.000 57 Đặt mua
6 Mobifone 0789.92.8585 1.500.000 61 Đặt mua
7 Mobifone 079.444.6262 1.300.000 44 Đặt mua
8 Mobifone 0707.79.1166 1.700.000 44 Đặt mua
9 Mobifone 07.6969.9911 1.300.000 57 Đặt mua
10 Mobifone 0792.66.9191 1.250.000 50 Đặt mua
11 Mobifone 079.789.9191 2.000.000 60 Đặt mua
12 Mobifone 0789.92.5656 1.200.000 57 Đặt mua
13 Mobifone 0798.18.8585 1.600.000 59 Đặt mua
14 Mobifone 0783.22.9191 1.000.000 42 Đặt mua
15 Mobifone 089.887.4554 1.000.000 58 Đặt mua
16 Mobifone 0783.22.7575 1.100.000 46 Đặt mua
17 Mobifone 0789.86.3377 1.200.000 58 Đặt mua
18 Mobifone 070.333.1551 1.500.000 28 Đặt mua
19 Mobifone 089.887.8484 1.800.000 64 Đặt mua
20 Mobifone 0789.86.4499 1.200.000 64 Đặt mua
21 Mobifone 078.666.0202 1.300.000 37 Đặt mua
22 Mobifone 07.6969.9449 1.200.000 63 Đặt mua
23 Mobifone 07.8989.2424 2.000.000 53 Đặt mua
24 Mobifone 078.333.000.3 2.000.000 27 Đặt mua