Sim Ngũ Quý 5 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1970 2.500.000 33 Đặt mua
2 Mobifone 0792.567.555 4.500.000 51 Đặt mua
3 Mobifone 078.666.888.7 3.700.000 64 Đặt mua
4 Mobifone 078.666.3377 2.900.000 53 Đặt mua
5 Mobifone 078.333.888.4 2.000.000 52 Đặt mua
6 Mobifone 070.333.1974 2.500.000 37 Đặt mua
7 Mobifone 078.999.333.8 3.900.000 59 Đặt mua
8 Mobifone 07.68.68.68.02 4.500.000 51 Đặt mua
9 Mobifone 0708.69.69.96 2.800.000 60 Đặt mua
10 Mobifone 07.6868.0077 2.500.000 49 Đặt mua
11 Viettel 0981.44.1515 2.900.000 38 Đặt mua
12 Mobifone 0703.33.88.44 2.250.000 40 Đặt mua
13 Mobifone 078.666.111.6 2.500.000 42 Đặt mua
14 Mobifone 0703.22.11.55 2.500.000 26 Đặt mua
15 Mobifone 0786.77.99.55 2.500.000 63 Đặt mua
16 Mobifone 0703.33.88.77 2.500.000 46 Đặt mua
17 Mobifone 076.555.8585 3.500.000 54 Đặt mua
18 Mobifone 07.6969.6464 3.500.000 57 Đặt mua
19 Mobifone 07.9779.9595 2.300.000 67 Đặt mua
20 Mobifone 0703.22.77.00 2.250.000 28 Đặt mua
21 Mobifone 07.69.69.69.94 3.000.000 65 Đặt mua
22 Mobifone 0898.868.861 3.000.000 62 Đặt mua
23 Mobifone 079.4446.555 3.000.000 49 Đặt mua
24 Viettel 0981.77.5050 2.200.000 42 Đặt mua