Sim Ngũ Quý 5 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.17.1166 850.000 45 Đặt mua
2 Mobifone 0703.27.8787 1.150.000 49 Đặt mua
3 Mobifone 0765.22.00.88 2.300.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 078.368.8484 1.200.000 56 Đặt mua
5 Mobifone 07.67.67.67.51 5.900.000 52 Đặt mua
6 Mobifone 070.333.666.0 1.500.000 34 Đặt mua
7 Mobifone 078.666.3030 1.500.000 39 Đặt mua
8 Mobifone 078.666.2255 2.600.000 47 Đặt mua
9 Mobifone 07.68.68.68.41 5.500.000 54 Đặt mua
10 Mobifone 079.888.7997 3.250.000 72 Đặt mua
11 Mobifone 0703.22.55.00 1.750.000 24 Đặt mua
12 Mobifone 070.333.0066 2.300.000 28 Đặt mua
13 Mobifone 078.333.000.3 2.000.000 27 Đặt mua
14 Mobifone 0789.92.8787 1.100.000 65 Đặt mua
15 Mobifone 0703.22.66.44 2.300.000 34 Đặt mua
16 Mobifone 078.345.0808 1.100.000 43 Đặt mua
17 Mobifone 0707.79.2468 6.500.000 50 Đặt mua
18 Mobifone 0703.11.9696 1.700.000 42 Đặt mua
19 Mobifone 078.666.111.4 2.000.000 40 Đặt mua
20 Mobifone 078.333.0606 1.200.000 36 Đặt mua
21 Mobifone 0703.26.9797 900.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 078.666.000.3 1.500.000 36 Đặt mua
23 Mobifone 0898.87.9944 800.000 66 Đặt mua
24 Mobifone 079.444.1.555 4.650.000 44 Đặt mua