Sim Ngũ Quý 5 Đầu Số 07

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 iTelecom 0878.500.500 20.000.000 33 Đặt mua
2 iTelecom 0878.300.300 20.000.000 29 Đặt mua
3 iTelecom 0878.800.800 20.000.000 39 Đặt mua
4 iTelecom 0878.600.600 20.000.000 35 Đặt mua
5 iTelecom 087.468.75.75 587.000 57 Đặt mua
6 iTelecom 087.468.72.72 587.000 51 Đặt mua
7 iTelecom 0874.66.5553 419.000 49 Đặt mua
8 iTelecom 0874.66.43.66 587.000 50 Đặt mua
9 iTelecom 0877.13.03.83 700.000 40 Đặt mua
10 iTelecom 0877.629.630 840.000 48 Đặt mua
11 iTelecom 0877.333.799 910.000 56 Đặt mua
12 iTelecom 0877.111.098 980.000 42 Đặt mua
13 iTelecom 0878.380.979 789.000 59 Đặt mua
14 iTelecom 0878.391.966 789.000 57 Đặt mua
15 iTelecom 0877.989.983 700.000 68 Đặt mua
16 iTelecom 0877.123.454 910.000 41 Đặt mua
17 iTelecom 0878.028.456 889.000 48 Đặt mua
18 iTelecom 0877.686.885 740.000 63 Đặt mua
19 iTelecom 0877.808.707 840.000 52 Đặt mua
20 iTelecom 0877.585.379 789.000 59 Đặt mua
21 iTelecom 0879.688.181 940.000 56 Đặt mua
22 iTelecom 0877.587.785 789.000 62 Đặt mua
23 iTelecom 0877.690.768 740.000 58 Đặt mua
24 iTelecom 0878.376.168 740.000 54 Đặt mua